Základná škola Nábrežná 845/17 V Kysuckom Novom Meste

Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr. Igor Drexler
riaditeľ školy
Kontakt: igor.drexler@gmail.comMgr. Viera Bodóová
zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Daniela Čepelová
zástupkyňa riaditeľa školy
Kontakt: cepeldaniela@gmail.com

PaedDr. Zita Ševčíková
výchovný poradca

PaedDr. Jarmila Michelová
špeciálny pedagóg

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Zuzana Vojsovičová
učiteľka primárneho vzdelávaniaMgr. Štefánia Koptáková
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Elena Radolská
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Ľudmila Kopasová

učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Katarína Jakubíková
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Ľubomíra Hrušková
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Edita Zvaríková
učiteľka primárneho vzdelávaniaMgr. Janka Vlčková
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Jana Čelková
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Jarmila Bandurová
učiteľka primárneho vzdelávania

Mgr. Elena Perďochová
učiteľka primárneho vzdelávania
Mgr. Mária Kormanová
učiteľka primárneho vzdelávania

Elena Vlčáková
učiteľka primárneho vzdelávania
Mgr. Martina Janeková
učiteľka primárneho vzdelávania
Mgr. Renáta Vlčková
učiteľka primárneho vzdelávania
Mgr. Ivan Jurkovič
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Emília Palicová

učiteľ nižšieho stredného vzdelávaniaMgr. Oľga Štefanková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Drahomíra Galgaňáková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Jozef Palica
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Monika Mojtová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Alena Drexlerová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Renáta Jantošíková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Alena Kavacká
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Mária Vlčáková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Tatiana Chupačová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Miroslava Kováčová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Ľudmila Kultanová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Ing. Janka Vaňková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Slávka Svrčková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Adriana Ondrejášová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Viera Hmírová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávaniaMgr. Jolana Madigarová Kubišová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania


Mgr. Ľudmila Heľová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania

Mgr. Anna Ochodničanová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávaniaMgr. Renáta Čamajová


učiteľka náboženskej výchovy

Agnesa Novotná
          vychovávateľka školského klubu

        Mária Kiššová
          vychovávateľka školského klubu

        Anna Zajacová
          vychovávateľka školského klubu

        Klára Skácelová
         vychovávateľka školského klubu

        Katarína Holienčíková
         vychovávateľka školského klubu

Mgr. Mária Švaňová
vychovávateľka školského klubu

        Mgr. Ivana Mizerová
asistent učiteľa

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Vladimíra Klečková
vedúca školskej jedálne
Dominik Smetana
Systémový administrátor, koordinátor IKT
Ing. Gabriela Biela
ekonomické oddelenieIng. Jarmila Matisová
ekonomické oddelenie

Jozef Jakubík
školník

Štefan Martinček
školník

Mária Cabadová
upratovačka

Anna Labudová
upratovačka

Mária Gajdošíková
upratovačka

Eva Trnovcová
upratovačka

Zuzana Tatarčiaková
upratovačka

Jarmila Macúšová
upratovačka

Alena Kormanová
upratovačka

Zuzana Šurabová
upratovačka

Viera Pažičanová
hlavná kuchárka

Mária Michnová
kuchárka

Eva Biela
kuchárka

Mária Kopasová
kuchárka

Milena Šutiaková
kuchárka

 

Materská dovolenka

Dáša Pápežová
upratovačka