Chystajte si deti masky!

Medzi deti druhého ročníka zavítal fašiangový karneval vo štvrtok 23. februára. Deti sa naň chystali už niekoľko dní vopred. Premýšľali ...

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Dňa 24.1.2017 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste sa naši žiaci Ninka Trnovcová a Matúš Máca zúčastnili 24. ročníka súťaže v prednese ...

Projekt Goetheho inštitútu u nás

Jedno staré príslovie hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ No v poslednej dobe sa u nás, po opakovaných školských reformách, dostala ...

JEDEN SVET

JEDEN SVET … ale milióny a milióny ľudských príbehov… na štyri z nich sme sa boli pozrieť aj my… a ...

2% z dane z príjmu – OZ Rodičovská rada

Vážené dámy a páni, podporovatelia a priaznivci Základnej školy Nábrežná KNM blížia sa termíny daňových priznaní za rok 2016.  V tejto súvislosti ...

2% z dane z príjmu

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá ...

Náš obchod

Už počas minulého školského roka na hodinách matematiky žiaci druhého ročníka  získavali základné kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti. Postupne sa ...

Zážitkové dopoludnie …

V piatok 20. januára absolvovali deti druhého ročníka nezvyčajné zážitkové dopoludnie. Hneď zrána prebiehalo všetko tak, ako v každý všedný ...

Snehové kráľovstvo

V piatok 13. nadišiel ten správny januárový deň,  na ktorý túžobne čakali naši druháci. Už ranný štvrtkový pohľad z okien nám napovedal, ...

Kam po skončení Základnej školy ?

Je to otázka, ktorá trápi mnohých žiakov 8-ho a 9-ho ročníka. Aby sme im trošku uľahčili ich rozhodovanie p. uč. Z. ...