Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Školská jedáleň

OZNAM  ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

    Odhlásenie  alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 25.06.2018 do 29.06.2018 bude možné len do 20.06.2018 do 14.00 hod.  z dôvodu nákupu potravín a uzávierke ku koncu školského roka 2017/18. Po tomto termíne zmeny nebudú akceptované. Ak sa nestihnete odhlásiť, obed si môžete vziať do obedára.

Dňa 29.06.2018  t.j. v posledný deň školského roka sa bude obed  vydávať

od 9.00 hod. do 11.30 hod.

Vrátenie preplatkov za školský rok 2017/2018

Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatkov) za stravu sa uskutoční v mesiaci júl 2018 poukázaním na účet stravníka. Týka sa to stravníkov, ktorí platia predpis stravného z účtu.

Nevrátené preplatky sa presunú do budúceho školského roka. Stravníkom  pokračujúcim v nasledujúcom školskom roku 2018/2019  budú preplatky odrátané z výšky stravného na mesiac september.

V prípade, ak stravník alebo žiak odchádza zo školy, vzniknutý preplatok im bude vrátený bezhotovostným platobným príkazom na poskytnuté číslo účtu v mesiaci jún respektíve september.

Bližšie informácie Vám poskytneme osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky: 041/421 27 20 alebo prostredníctvom e-mailu: sjnabreznaknm@gmail.com

Prajeme všetkým žiakom i zamestnancom školy príjemné a pohodové prežitie letných prázdnin.

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2018 /2019.

kolektív ŠJ

Platby – Máj 2018

Platby – Máj 2018

Počet stravovacích dní v máji: 21

Obedy si zakúpte v dňoch:                        

25.04.2018 – 30.04.2018 – v pracovné dni od 7,00 do 14,00 hod.

Cena za 1 obed podľa vekovej kategórie stravníkov:

1. stupeň = 1,11€;                                           Hmotná núdza I. stupeň = 0,01€;                                                                       2. stupeň = 1,19€;                                            Hmotná núdza II. stupeň = 0,09€;  

Cudzí stravníci = 2,36 €

 Platba za stravné

1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet SK8302000000001322017758 školskej jedálne , ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

1. stupeň = 22,20€;                                         Hmotná núdza I. stupeň = 0,20€;

2. stupeň = 23,80€;                                         Hmotná núdza II. stupeň = 1,80€;  

Cudzí stravníci = 47,20€

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

2. bezhotovostne – cez internetbanking

– číslo účtu, sumy, variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

3. poštovou poukážkou

Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Nezabudnite priniesť potvrdenie o zaplatenej poštovej poukážke, najneskôr do 02.05.2018 do 7:30 hod.!!!

1. stupeň = 23,31€;   

2. stupeň = 24,99€;   

Cudzí stravníci = 56,28€

Hmotná núdza I. stupeň = 0,21€;

Hmotná núdza II. stupeň = 1,89€;  

4. úhrada hotovosti na účet – na účet školskej jedálne

– číslo účtu, sumy, variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

UPOZORNENIE!

Nárok na obed až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové prevody trvajú 2-3dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie a objednávanie potravín.