Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Testovanie piatakov

Oznamujeme rodičom žiakov piateho ročníka, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo  Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom  na školský rok 2017/2018.  Uvádza sa v ňom: Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Bližšie informácie o Testovaní 5-2017 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.