??Posledné jesenné práce v Škd ??

???V školskom klube sme pred prázdninami stihli urobiť potrebné práce na školskom dvore: deti 1. a 2. ročníka pohrabali lístie na celom dvore a 3. -4. ročník odburinil a ošetril rastlinky vo vyvýšených záhonoch. Sme radi, že máme šikovné deti, ktoré majú chuť pracovať. Touto cestou by sme chceli poďakovať za spoluprácu pánovi učiteľovi Kubaliakovi z Techniky, ktorý nám s deťmi 5.B a 8.A v rámci vyučovania pomohli odpratať veľké kopy lístia na kompostovisko. Týmto listy využijeme v podobe kompostu v školskej záhrade. Pracovné chvíle sme si ešte spestrili dekorovaním tekvíc, ktoré vydržia omnoho dlhšie ako vyrezané. Ďakujeme rodičom z 2. B triedy, ktorí prostredníctvom detí poskytli niekoľko tekvíc na skrášlenie priestorov našej školy. ???