5.C a návšteva kaštieľa v Radoli

Prázdniny sa rýchlo skončili a ja som sa stal piatakom. Ako každý správny žiak, do školy sa mi nechcelo. Ale na ...

Projektový deň z dejepisu v 9.B

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si aj tento rok uctili formou dejepisného projektového dňa. Prostredníctvom rôznych aktivít ...

Detský olympijský deň materských škôl na ZŠ Nábrežná 2013

ZŠ Nábrežná a CVČ Kys.N.Mesto organizovalo dňa 12.6.2013 Detský olympijský deň v atletických a iných disciplínach pre škôlkárov v športovom ...

Deň detí u druhákov

Tento rok sa naši deviataci rozhodli spestriť „sviatok detí“ svojim mladším spolužiakom, konkrétne našim druhákom. Pripravili pre nich športové disciplíny ...

Výlet ako odmena

V utorok 11.6.2013 sme sa my, žiaci ZŠ Nábrežná, úspešní v predmetových olympiádach, športových súťažiach alebo vykonávajúci predsednícku prácu v ...