Nezaradené

Projektový deň z dejepisu v 9.B

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si aj tento rok uctili formou dejepisného projektového dňa.

Prostredníctvom rôznych aktivít si žiaci 9.B pripomenuli neslávne udalosti obdobia druhej svetovej vojny. Každý zúčastnený mal možnosť zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života, nad morálnymi hodnotami, …, mal možnosť odsúdiť násilie nacistického režimu a aj akékoľvek  prejavy diskriminácie, antisemitizmu, rasizmu či xenofóbie súčasnosti.

Ďalšie podujatia, ktoré sú súčasťou projektu „Nezabudnime“ budú pokračovať v priebehu celého školského roka.

Mgr. Monika Mojtová,  autorka a organizátorka projektu

Detský olympijský deň materských škôl na ZŠ Nábrežná 2013

ZŠ Nábrežná a CVČ Kys.N.Mesto organizovalo dňa 12.6.2013 Detský olympijský deň v atletických a iných disciplínach pre škôlkárov v športovom areáli našej školy. Viac ako 60 detí z MŠ Komenského KNM a MŠ 9.mája KNM bojovalo o ceny a potlesk kamarátov.

Štartovalo sa v disciplínach:

1. 30m (atletická rovinka)

2. skok do diaľky z miesta

3. hod loptičkou na cieľ

4. prekážková dráha na umelej tráve

5. štafeta 7x30m

Dobrá nálada, zrýchlený dych, potlesk, povzbudzovanie, teplý čaj, p.riaditeľa komentár a sladkosti sa postarali o to, že chlapci a dievčatá podali dobré výkony.
Poďakovanie patrí RR pri ZŠ Nábrežná, p.Mičianovi, CVČ KNM a usporiadateľom za bezproblémový priebeh súťaží a vecné ceny.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie so všetkými.
(Mgr. Ivan Jurkovič)

Deň detí u druhákov

Tento rok sa naši deviataci rozhodli spestriť „sviatok detí“ svojim mladším spolužiakom, konkrétne našim druhákom. Pripravili pre nich športové disciplíny a vedomostné úlohy. Deti sa odhodlane popasovali s prekážkami a preukázali, že su naozaj bystré a šikovné…

Touto cestou ďakujem našim deviatakom (hlavne 9.A) za prípravu, dobré nápady a výbornú náladu a triednym pani učiteľkám J. Bandurovej, Ľ. Hruškovej a H. Radolskej a M. Palicovej za skvelú spoluprácu a deťúrencom chcem popriať, aby tak hravo zvládali všetky životné prekážky.

 

Mgr. Anna Ochodničanová

Výlet ako odmena

V utorok 11.6.2013 sme sa my, žiaci ZŠ Nábrežná, úspešní v predmetových olympiádach, športových súťažiach alebo vykonávajúci predsednícku prácu v školskom parlamente, vybrali na výlet, ktorý nás mal odmeniť za naše úsilie a vzornú reprezentáciu školy.

Cesta na Liptov sa niesla v duchu pohody, nedočkavosti a očakávania. Našou prvou zastávkou bola Demänovská jaskyňa. Strmý výstup Demänovskou dolinou bol pre mnohých skúškou kondície. Miestami bolo počuť ešte prudšie dychčanie ako na hodinách telesnej výchovy. Pred vstupom do jaskyne sme sa starostlivo zababušili do búnd. Tých, čo prišli oblečení naľahko, si chlad čoskoro vzal do parády. Teploty pohybujúce sa mierne nad nulou nás roztriasli a štípali na tvári. Sprievodkyňu sme nasledovali dómami jaskyne a počúvali zaujímavý výklad. Vedeli ste, že na stene, ktorá kedysi slúžila ako kniha návštev, sú podpísaní aj štúrovci, či Janko Matúška? Alebo pamätáte si ešte z hodín biológie, že stalagmity rastú z jaskynného dna nahor a stalaktity zo stropu nadol? Mohutnosť najvyššieho stalagmitu bola ohromujúca a povery, legendy a ľahko prehliadnuteľné postavy škriatkov tiež. V najhlbšej časti jaskyne nás uchvátili úžasné ľadové útvary. Na záver nás prekvapilo, že počas celej prehliadky sme prešli asi po 670 schodoch.

Hlavnou zastávkou výletu bol aquapark Tatralandia. Kým v jaskyni nám omŕzali nosy, tam nás donekonečna oblievala horúčava. Najskôr sme si zaplávali v bazénoch s príjemne teplou vodou. Pôsobila ohromne uvoľňujúco po dlhom vysedávaní v autobuse. Potom nás zlákali vzrušujúcejšie zážitky. Tobogany sme si predsa nemohli nechať ujsť! Hala sa o chvíľu ozývala naším nadšeným či ustráchaným krikom a veselým smiechom. Neskôr sme mali voľnejšiu ruku a zvyšný čas sme si aj naďalej naplno užívali. Zábavu nám doprial potápačsky bazén, hra volejbalu, či predchádzajúce stanoviská. Šantenie vo vode sa samozrejme nezaobišlo bez fotenia.

Záver výletu sa neodvratne blížil. Unavení sme zatúžili po oddychu a nechali sa autobusom odnášať domov. Potleskom sme sa poďakovali pánovi šoférovi a vďaku si zaslúžia aj učitelia, ktorí nás sprevádzali: Mgr. Kavacká, Mgr. Vlčáková, Mgr. Jantošíková a Mgr. Jurkovič.

Toto bol v poradí tretí výlet za odmenu, ktorý kedy naša škola zorganizovala. Stala sa z toho tradícia. Prvýkrát sme boli v Tropikáriu v Budapešti, minulý rok vo Viedni v záhradách paláca Schönbrunn a v zoo s rovnakým názvom. Teraz na Liptove, v Demänovskej jaskyni a v Tatralandii. Tak čo poviete, neoplatí sa byť úspešným reprezentantom školy?

 

Exkurzia zo SJL do Martina

Štvrtok , 9. máj 2013. Cesta do školy- tentoraz s radosťou a nadšením kráčame pred budovu našej milej školičky.  Pýtate sa ,  prečo s nadšením? Je to jednoduché! Dnes nebudeme sedieť v laviciach, ale nastupujeme do autobusu. Cieľom našej cesty je mesto Martin. Po necelej hodine sme  pred velikánskou  starobylou budovou s nápisom  Slovenské národné múzeum. Vchádzame do budovy a začína sa prehliadka. Môžeme si pozrieť, ako žili naši predkovia, ako ťažko museli pracovať s veľmi jednoduchými nástrojmi, aby sa uživili. Chichoceme sa na tom, že aj malí chlapci kedysi nosili sukne ( predstavujeme si našich spolužiakov a je to veľká zábava). Obdivujeme staré úle, ale aj rôzne zvonce, poháre, či iné nádoby. Zastavujeme sa pri ženských účesoch, prezeráme si oblečenie ľudí z minulosti. Trošku unavení končíme prehliadku múzea. Čaká nás ešte jeden cieľ – Pamätná izba J. C. Hronského.  Nenápadný domček, zaujímavá prehliadka, tradičný výklad lektorky, ale aj ukážky z rozprávok Hronského, súťažíme,  dopĺňame údaje do pripravených pracovných listov . Pri súťažení sme sa dozvedeli, že J.C. Hronský bol nielen spisovateľ, redaktor, maliar, učiteľ, správca Matice slovenskej … Pripomenuli sme si jeho literárne postavy, ktoré určite aj vy poznáte, napr. Smelý Zajko, Budkáčik a Dubkáčik. Tri múdre kozliatka . Po skončení všetkých aktivít ešte dostaneme pekné propagačné materiály o Hronskom ( určite ich budeme môcť využiť na hodinách literatúry) a presúvame sa do historického centra mesta Martin. Po hodinovej prehliadke, ktorá bola spojená aj s nakupovaním, nastupuje znova do autobusu a smerujeme do nášho mesta. Sme  trošku unavení, ale plní dojmov, nových poznatkov a veselých zážitkov. Ďakujeme vyučujúcim SJL- p. učit. Ševčíkovej a Ševecovej  za netradičné vyučovanie.

Žiaci 5. ročníka ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto