Nezaradené

Pre teba mama

srdceDEŇ MATIEK – sviatok prekrásny, skrášlený štebotom vtákov, kvetmi voňavými, či piesňami detí.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

Tento rok sme si  Deň matiek pripomenuli v pondelok  12. mája. Práve dnes bol ten mimoriadny   čas povedať im ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je prekrásne, no zároveň aj veľmi náročné. Matka je tá, ktorá všetko chápe, odpúšťa a vždy miluje svoje dieťa.

Prajeme všetkým mamičkám veľa zdravia, šťastia, lásky a mnoho krásnych chvíľ v kruhu svojich blízkych.

Deti 3. B

Mgr. Jarmila Bandurová

Deň matiek v 1. ročníku

Dňa 13. mája 2014 o 14. 30 hod žiaci 1. A, 1 B a 1.C predstavili svoj program pre ich milované mamičky, plný pesničiek, básničiek a plný maľovaných srdiečok.
Svojim mamičkám prejavili deti svoju lásku programom, v ktorom zazneli aj slová, ktoré ich vystihujú:

“Milé naše mamičky, sme len malé detičky, srdiečka však veľké máme, keď Vás s láskou objímame! ”

Mgr. Zvaríková Edita

Deň britskej kultúry 2014

7.mája sa na našej škole konal 3.ročník Dňa britskej kultúry – podujatia, ktoré vzniklo s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu škôl v oblasti anglického jazyka.

 

Tento rok sa tematické vyučovanie anglického jazyka konalo v 12 triedach a workshopy viedlo 7 pedagógov zo ZŠ Nábrežná a 5 pozvaní hostia. Angličtinárka D.Vnuková sa prostredníctvom interaktívnej tabule vybrala so žiakmi na Výlet do Londýna. Dejepisárka M.Mojtová žiakom predstavila Legendy a s nimi spojené slávne postavy. Zemepisárky M.Vlčáková a R.Jantošíková zostali v rámci svojho oboru pri geografickom spracovaní Británie a USA. E.Palicová umožnila žiakom spoznať anglické hrady a zámky a výtvarníčka Ľ. Kultánová pracovala so žiakmi na scenériách britských miest. Angličtinárka A.Ondrejášová nám svojou témou pripomenula, že leto sa blíži. So žiakmi rozvíjala konverzáciu Na letisku.

Medzi pozvanými bola majiteľka CK GadTours, p. Zatkuliaková, ktorá akciu spestrila vlastnými historkami z ciest po Británii. Ďalší pozvaní boli vyučujúce anglického jazyka z iných škôl a prišli spolu so svojimi žiakmi, aby aj oni mali možnosť zažiť školu trochu ináč. Vďaka A.Rolkovej zo ZŠ Gbeľany sa starší žiaci začítali do anglickej literatúry, piataci a šiestaci odhalili čaro anglických slovíčok cez pesničku s K.Račákovou zo ZŠ Povina. Pamiatky UNESCO v Británii priblížila žiakom S.Zipserová zo ZŠ Radoľa a L.Ponechalová zo ZŠ Dolinský potok rozhýbala menších športom a s tým spojenou angličtinou.

Deň britskej kultúry je síce ďalší deň strávený v škole, ale je plný britských prekvapení. S témou dňa sa žiaci stretávali všade – aj na chodbách. Vydavateľstvo Littera zapožičalo cudzojazyčné knihy na výstavku, žiačky 9.ročníka vytvorili na chodbe scenériu Londýna, vystavené boli pohľadnice, suveníry a veľkej obľube sa tešili donutky od kuchároch zo školskej jedálne ZŠ Nábrežná a muffinky upečené deviatačkou Gabikou Urbanovou a jej sestrou Soňou. Pri ozdobe muffín a predaji sladkých dobrôt pomáhali deviataci, ktorí o vzniku daných britských cukroviniek vytvorili projektové práce.

Deň britskej kultúry sa netýkal len žiakov druhého stupňa základnej školy. Vo vestibule sledovali tretiaci a štvrtáci londýnske videá: spoznali netradičné dopravné prostriedky ako metro a poschodový autobus doubledecker. A ako to už býva, žiaci si aj zasúťažili. Ten najšikovnejší z každej triedy získal sadu písacích pomôcok s londýnskou tematikou. Aktivity vo vestibule viedol tím ôsmakov z 8.C triedy.

 

Pedagógom, ktorí sa zúčastnili a našli si čas pripraviť aktivity do tvorivých dielní, srdečne ďakujeme. Zároveň patrí veľká vďaka kolektívu pani kuchárok ŠKJ, ktoré na akciu pripravili úžasné donutky. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť školu zábavnejšou.

 

Jolana Madigárová Kubišová, organizátorka podujatia

 

mix1

Veľký úspech našej školy

V dňoch 29.-30. apríla 2014 sa uskutočnilo národné kolo „Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry“ v Bratislave. Žilinský samosprávny kraj reprezentovala víťazka krajského kola Laura Janíčková, žiačka IX. B triedy Základnej školy Nábrežná z Kysuckého Nového Mesta.
Národné kolo pozostávalo z troch častí:

– vedomostný test

– transformácia textu – tvorba reklamy

– ústna časť „Prejav žiaka pri príležitosti rozlúčky žiakov 9. ročníka so školou s použitím citátu alebo príslovia“.

Laura preukázala vysoký stupeň vedomostí, znalostí a tvorivosti.Vo veľkej konkurencii obsadila 2. miesto a od prvého miesta ju delil len jeden bod. Je to veľký úspech pre školu , región Kysuce, okres Kysucké Nové Mesto a samozrejme pre našu žiačku Lauru Janíčkovú. Srdečne blahoželáme.

LJ

Beseda s botaničkou

Pri príležitosti,, Dňa Zeme“ sa žiaci 8-meho ročníka zúčastnili  veľmi zaujímavej besedy s p. Evkou Pietorovou- botaničkou s CHKO KYSUCE. Téma besedy-,, Invázne rastliny na území  Kysúc  resp. Slovenskej republiky“   bola veľmi aktuálna, keďže mnohí ľudia- záhradkári, majitelia súkromných domov, ale aj obce , v dobrom úmysle vysádzajú ,, všetko, čo je pekné “Žiaci mali možnosť dozvedieť sa mnohé zaujímavosti z oblasti výskytu  inváznych druhov rastlín, ktoré boli k nám zavlečené z iných oblastí sveta a svojou obrovskou schopnosťou prežívať a rozmnožovať sa ,  vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín zo svojich území. Je to problém všetkých susedných krajín, lebo príroda nepozná hranice. Najskôr sa žiaci oboznámili so zákonmi, ktoré zakazujú pestovať takéto rastliny ako okrasné v našich záhradách a v druhej časti prednášky mali možnosť vidieť,  akú majú  tieto rastliny podobu. Mnohí zistili, že viaceré z nich naozaj aj poznajú a dozvedeli sa, že niektoré môžu spôsobiť aj  závažné zdravotné problémy napr. boľševník obrovský (popáleniny), že sa takéto rastliny nemôžu vysádzať- vlastník pozemku musí takéto rastliny potom zlikvidovať na vlastné náklady. Zaujímavé rozprávanie p. Pietorovej zanechalo u žiakov určite veľa nových poznatkov a vedomostí. Pripájame aspoň základné invázne druhy rastlín, ktoré môžete najčastejšie nájsť v našej prírode a tiež zopár záberov priamo z besedy . Touto cestou chceme ešte raz vysloviť poďakovanie p. Evke Pietorovej, že si našla na nás čas a zaujímavo nás  poinformovala  aj z tejto oblasti