Nezaradené

V mobilnom planetáriu

Dnes 26. októbra 2022, sa naším piatakom začal deň naozaj veľmi zaujímavo. Prvé hodiny vyučovania  strávili zaujímavým programom  v mobilnom planetáriu.  Na pozvanie p. učiteliek vyučujúcich geografiu, navštívili našu školu pracovníci Kysuckej hvezdárne v Žiline a priniesli si so sebou mobilné planetárium. Čo to je? Načo slúži?

Ide o modernú didaktickú pomôcku, kde pomocou sférického premietania vzdelávacích a zábavných tzv. full- dome show v nafukovacej planetárnej   kupole, chceme popularizovať vzdelanie v oblasti astronómie a tiež prírodných vied. Žiaci  sa hravou a zábavnou formou  za pomoci digitálneho prístroja dozvedajú  o  zaujímavostiach zo sveta oceánov, o  slnečnej sústave, letoch do vesmíru, ako to vyzerá na jednotlivých planétach alebo či je na Marse voda či ako vznikol život. Dnes sa piataci dozvedeli : Prečo  na našej planéte v oblasti pólov  trvá polárny deň a polárna noc až 6 mesiacov? Čo je to zimný a letný slnovrat, jarná a jesenná rovnodennosť a mnohé iné zaujímavosti.

Program s interaktívnym výkladom lektora pozorne sledovali. Zaujímavosťou bolo aj to, že nepotrebovali k tomu ani učebnice, ani zošity a dokonca v planetáriu si mohli pohodlne ležať alebo sedieť, ako sa komu páčilo. Do svojich tried, na ďalšie vyučovanie, odchádzali plní nadšenia, bohatší o nevšedný zážitok a nové vedomosti.

Ide o sférické

vzdelanie v oblasti astronómie a prírodných vied

Jesenné šikovné rúčky ŠKD

ŠKD spojilo svoje sily a každé oddelenie sa zapojilo do krásnej jesennej výzdoby priestorov našej školy, ktorá potešila nielen deti, ale aj pani učiteľky či rodičov. Strohé chodby sa premenili na jesennú alej listov s nástennými ale aj priestorovými expozíciami.Deti tvorenie bavilo a dokonca sme si v jeden zo slnečných dní urobili tvorivé dielničky priamo vonku, kde sme tvorili s prírodninami…Výsledok nášho snaženia posúďte sami 🌞🍂🍁🌞

Svetový deň zdravej výživy – 16. október

Svetový deň zdravej výživy – 16. október

Na doplnenie a rozšírenie  vedomostí  sme pripravili v súvislosti  s týmto dňom výstavku rôznych plodov ovocia a zeleniny, ktoré  priniesli žiaci zo svojich domácich záhrad. Tieto dopestované plody sme doplnili aj o ukážku rôznych lesných  a lúčnych kríkov, ktoré sú zaujímavé pre svoje liečivé účinky na zdravie človeka. A tak si deti  mohli pozrieť plody bršlenu, hlohu, šípok, rakytníka či jarabiny. Jeseň je naozaj úžasné ročné obdobie. Ponúka nám plnú náruč vitamínov, v podobe krásnych voňavých jabĺčok, sliviek , či hrušiek. Sú to naše domáce druhy ovocia a práve po takých by sme mali siahať. Preto sme sa rozhodli ukázať žiakom,  že aj z takýchto dostupných surovín sa dajú pripraviť skvelé koláčiky, na ktorých si pochutnali naše deti práve  pri príležitosti,, Svetového dňa zdravej výživy“ Okrem ovocia sme použili aj zdravú a chutnú mrkvu  ,ktorú dopestovali  samotní žiaci, jabĺčka boli tiež naše – z nášho školského pozemku. Na príprave koláčikov sa podieľali aj sami žiaci v rámci hodín predmetu techniky, ale pomohli aj po skončení  vyučovania  pod odborným dohľadom  vyučujúcich. Výsledkom ich snaženia bola super ,,hostina“ , kde si doplnili energiu takýmito domácimi múčnikmi a ešte k tomu ,,vlastnoručne upečenými“.Za úžasné slivky do koláčov ďakujeme p.uč.Renátke Jantošíkoivej a za  krásnu dekoráciu – obrovského slimáka a veselú myšku  p. uč Táničke Chupáčovej, tieto ,,dielka“ veľmi pekne spestrili celú výstavku, tak ako aj náš ,,domáci ježko“. Pripájame aj pár zaujímavých fotografií , posúďte sami.

3.A súčasť medzinárodného podujatia

Žiaci 3.A triedy sa 18.10.2022 aj so svojimi rodičmi zúčastnili krásneho modlitbového podujatia – „ Milión detí sa modlí ruženec“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Farského úradu sv. Jakuba v našom meste.

Týmto spôsobom sme sa pripojili k tisíckam detí ( a možno i k tomu miliónu ) na celom svete k prosbám za pokoj a mier vo svete, ako i za dobré medziľudské vzťahy. Všetci pociťujeme , že žijeme v ťažkých, neistých časoch. Ledva sme sa „ otriasli“ z megapandémie  a doľahol na nás vojnový konflikt na Ukrajine,  ako i obavy z energetickej krízy. Určite je za čo prosiť, minimálne o zázrak k dobru v každom z nás. Dovolím si pripomenúť slová veľkého svätca, pátra Pia: „ Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“  Dúfam, že aj deti z mojej triedy k tomu aspoň trochu prispeli.

Tr. uč. J. Michelová

Exkurzia CHKO KYSUCE

Hovorí sa ,,Lepšie raz vidieť, ako desať krát počuť „ a tak sme sa rozhodli ukázať našim deviatakom krásy horných Kysúc. Okrem úchvatnej jesennej scenérie si mali možnosť pozrieť zaujímavé prírodné výtvory, prírodné pamiatky a navštíviť aj štátnu prírodnú rezerváciu. Celou našou cestou nás sprevádzala odborníčka na krajinárstvo zo správy CHKO Kysuce- slečna Deniska Poláková, ktorá porozprávala žiakom mnohé zaujímavosti  o jednotlivých lokalitách. Mnohí zo žiakov sa ocitli na týchto miestach po prvýkrát a myslíme si, že dané miesta boli pre žiakov veľmi zaujímavé. Prvá naša zastávka bola  v novovybudovanom  geoskanzene- Megoňky- Milošová. Tu mohli vidieť zaujímavé pieskovcové gule, ktoré sú raritou nielen na našom území,  ale aj celosvetovo.  V spoznávaní geomorfologického zloženia Kysúc sme pokračovali  návštevou štátnej prírodnej rezervácie – Klokočovské  skálie, kde mali možnosť pozrieť si celý skalný masív , v ktorom sa tiež nachádzali zvyšky a stopy po pieskovcových guliach. Tiež si mohli vyskúšať  ako ,,mäkučko“ sa chodí po rašelinisku. Na týchto miestach sa vyskytujú aj zákonom chránené rastliny – napr. rosička okrúhlolistá či rebrovka rôznolistá-  tento druh paprade  je zároveň obsiahnutý aj v znaku CHKO Kysuce.  Určite veľkou zaujímavosťou je aj výskyt ropného prameňa  v obci Korňa, kde žiaci videli , ale aj cítili ozajstnú ropu, dozvedeli sa , že prvý vrt bol hlboký až 1300 m a v súčasnosti sa nachádza v hĺbke asi 600 m. Kedysi  ju používali ľudia na svietenie , dnes len samovoľne vyteká . Poslednou  zastávkou bola lokalita Makov-  osada Papaje,  kde sa nachádza obrovský zákonom chránený strom -brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia)- ide o gigantický exemplár nielen na území Slovenska ,ale i v celej strednej Európe. Obvod kmeňa tohto stromu vo výške 130 cm je úctyhodných 626 cm, obvod pri koreňoch až 1180 cm, výška -26 m, priemer koruny – 25 m, odhadovaný vek 500 rokov. Na záver žiaci zhodnotili , že naše Kysuce sú naozaj krásne ,majú  svoje čarovné miesta a stojí za to ich vidieť  .