Krajské kolo olympiády AJ

Dňa 11. 2. 2016 sa dvaja naši žiaci: Lucia Karnetová zo 7.A a Matej Mik z 8.B zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii v Čadci. Lucia reprezentovala našu školu v kategórii 1A, v ktorej súťažili žiaci 6. a 7. ročníka a umiestnila sa na 7. mieste. Matej súťažil v kategórii 1C, v ktorej si merali sily žiaci ročníkov 5 až 9 pričom podmienkou účasti v tejto skupine bola skutočnosť,že jeden z rodičov súťažiaceho pochádza z niektorej anglofónnej krajiny. Matej obsadil v silnej konkurencii 9. miesto. Obom súťažiacim gratulujeme k odvahe merať si sily na takomto podujatí a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. A.Ondrejášová

 

Zanechať odpoveď