POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Oznamuje riaditeľ školy , že jednotlivé vyučovacie predmety sa budú na konci školského roka hodnotiť nasledovne: ročník  – hodnotenie žiakov  bude formou slovného hodnotenia a na základe odporúčania … Čítať ďalej POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE