Zima nie je dôvod na „leňošenie“ …

V nedeľu 07.12.2014 si žiaci 3. A zorganizovali skvelú športovú aktivitu. Aj v tomto chladnom období sa rozhodli zašportovať si, a tak sa vybrali tráviť svoj voľný čas korčuľovaním na zimnom štadióne v Žiline. Prišli zdatní aj menej zdatní korčuliari a spoločne si užívali krásy korčuľovania, ktoré prispieva k utužovaniu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo viesť žiakov k športu a k disciplíne. Niektorí žiaci stáli na korčuliach po prvýkrát, a tak sme si vysvetlili základný postup tohto športu. Začiatočníci sa najskôr venovali chôdzi na korčuliach popri mantineloch, nakoľko sa v prípade straty rovnováhy mohli o mantinel zachytiť, a tak zabrániť  pádu.  Keď sa už pohybovali popri mantineloch istejšie, predviedli sme si ukážku skĺznutia, aby si vytvorili správnu predstavu o sklze na ľade na korčuliach. Začiatočník, ktorý nikdy nekorčuľoval, nemá „pocit ľadu“ a všetko ho prekvapuje. Rozdiel medzi chôdzou a korčuľovaním je veľký. Pri chôdzi kráčame, pri korčuľovaní kĺžeme. Sklz musí byť plynulý, bez poskakovania. Vysvetlili sme si základný spôsob pohybu na ľade, ale aj súvisiace pravidlá: striedavo sa odrážať nohami, hmotnosť tela prenášať z jednej nohy na druhú, využívať sklz korčúľ na ľade, telo mať v miernom predklone, nohy v kolenách pokrčené, vystierať ich až pri doznievaní odrazu. Správny predklon pomáha deťom udržať rovnováhu, využiť odraz a zabraňuje pádu vzad. Korčuliarsky krok ľavou a pravou nohou musí byť rovnako dlhý a má 3 fázy: odraz, odpočinok a nasadenie sklzu. Samozrejme sa počas nášho korčuľovania vyskytli aj niektoré chyby, ako sú napr. odraz len jednou nohou, bojazlivé položenie sa na hranu korčule, meravé držanie tela a kolená príliš vzdialené od seba. Tieto chyby sme sa však snažili postupne odstrániť .

Aj takýmito aktivitami vedieme žiakov k zmysluplnému využívaniu voľného času. Strávené chvíle im urobili radosť a boli pre ne veľkým zážitkom.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď