Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc , školských knižníc , odborných učební rôzneho druhu v základných školách – schválený