Úvodná stránka

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcich rokoch zrealizovať aj tieto aktivity:

Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 3. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Erasmus+, zápis detí do prvého ročníka, lyžiarsky kurz žiakov druhého stupňa a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť z webového priestoru školy. Ďakujeme, že podporíte našich žiakov.

Tlačivo na stiahnutie TU

2%
Projektový týždeň vody v ŠKD
ČÍTAJME SI  –  DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN
Mesiac kníh v ŠKD
Čo vieš o hviezdach ?
Prednáška o cukrovke
Projektový týždeň vody v ŠKD
ČÍTAJME SI  –  DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN
Mesiac kníh v ŠKD
Čo vieš o hviezdach ?
Prednáška o cukrovke
4. apríla 2024

22. marca si pripomíname Deň vody. Pri tejto príležitosti prebieha v našom školskom klube týždeň vody. Najskôr sme začali prednáškou v Mestskej knižnici o vode. V škole sme sa venovali

2. apríla 2024

Predposledný marcový týždeň na našej škole prebehlo podujatie „Čítajme si – detský čitateľský maratón“. Maratónu sa zúčastnili triedy tak na prvom ako i druhom stupni. Zapojili sa nasledovné triedy. Na prvom

28. marca 2024

Marec mesiac kníh. Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú odložené nielen v poličke, ale i v srdci. Naši druháci v ŠKD sa venovali knihám.

28. marca 2024

26.03.2024 sa v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste konal 34.ročník okresného kola (okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto) vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".Už každoročne sa tejto súťaže

22. marca 2024

Dňa 19.marca zavítala  medzi  našich siedmakov,  konkrétne do 7.C triedy , p.uč.Janka Pavlusíková . Počas besedy   ich oboznámila s problematikou  veľmi rozšíreného  a nebezpečného ochorenia – cukrovkou (Diabetes mellitus).Žiaci sa dozvedeli, že

Najnovšie videá

Virtuálna prehliadka školy

O škole v číslach

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried

Špeciálne učebne školy

A tu nás nájdete