Základná škola, Nábrežná 845/17

Medzinárodný deň florbalu

Piatok v pyžame ?

Noc s Andersenom

Pozor, SÚŤAŽ !!!

Riaditeľ školy pri príležitosti 60. výročia vzniku ZŠ vyhlasuje pre všetkých žiakov súťaž o vytvorenie MASKOTA, ktorý bude sprevádzať ďalšiu históriu našej školičky. Na hodinách výtvarnej výchovy alebo technickej výchovy či pracovnom vyučovaní môžete spustiť uzdu vašej tvorivosti a vo forme maľby, v kreslenej podobe alebo vymodelovaním z rôznych materiálov navrhnúť podobu nášho spoločného maskota. Nezabudnite mu vymyslieť aj meno. Súťaž bude trvať do konca mája 2022, svoje návrhy odovzdajte riaditeľovi školy. Víťazný návrh bude ohodnotený  peknou cenou.

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried