Úvodná stránka

O škole

O škole Základná škola v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežnej je škola s právnou subjektivitou od 1. júla 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov a informatiky. V školskom vzdelávacom programe pre 1. až 4. ročníku primárneho vzdelávania (reformné ročníky) ako voliteľné predmety ponúkame: anglický jazyk, výtvarnú výchovu, matematiku, prírodovedné predmety a slovenský jazyk. Pre 5. – 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania. Prierezove témy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou sekcie Dokumenty školy na tejto vebovej stránke.

Aktuality

619

Študentov

66

Zamestanancov

31

Tried