Oznam pre žiakov a rodičov žiakov

Organizácia vyučovania   v týždni od 29.10.2018 do 2.11.2018

V pondelok dňa 29.10.2018 Voľno udelené riaditeľom školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  z prevádzkových dôvodov

V utorok dňa 30.10.2018– mimoriadny štátny sviatok – 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine – nevyučuje sa

V stredu dňa 31.10.2018 – jesenné prázdniny v zmysle Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 – nevyučuje sa

Vo štvrtok a piatok 1. resp. 2.11.2018 – Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých – nevyučuje sa

Mama Mia

Vážení rodičia, priatelia našej školy. Chcete ísť s nami na predstavenie svetoznámeho muzikálu Mamma Mia s pesničkami skupiny ABBA ? Predstavenie sa uskutoční v divadle Nová scéna Bratislava dňa 3.11.2018 (sobota po voľných dňoch) o 17.00 hodine. Cena zájazdu je 45 € (30 € lístok na predstavenie a 15 € cesta autobusom). Počas zájazdu je možnosť navštíviť niektoré z nákupných centier v Bratislave alebo historické centrum mesta. Predpokladaný návrat tesne pred polnocou. Prosím záujemcovia nahláste sa čo najskôr u pani učiteľky Renátky Jantošíkovej, vhodné by bolo vyplatiť aj zálohu. (Voľných cca 6 lístkov)

619

Študentov

68

Zamestanancov

30

Tried