Základná škola, Nábrežná 845/17

Dôležitý oznam !!!

Od 7.6. 2021 bude Základná škola pokračovať vo výchovno – vzdelávacom procese prezenčnou formou vzdelávania v škole.

PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy

 

NA STIAHNUTIE :

Tlačivo o bezinfekčnosti zamestnanca TU 

Tlačivo o bezinfekčnosti zákonného zástupcu TU

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried