Kontakt

Základná škola, Nábežná 845/17 , Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Školská jedáleň , Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto ako súčasť Základnej školy ,

Nábrežná ulica č. 845/17 , Kysucké Nové Mesto

 

Elokované pracovisko , Komenského 1163/40 ako súčasť Základnej Školy ,

Nábrežná 845/17 , Kysucké Nové Mesto

Telefón :

041 / 421 2331 - sekretariát
041 / 422 0380 - riaditeľ ZŠ
041 / 421 2720 - školská jedáleň
041 / 421 2798 - ročníky 1. a 2.

E-mail :  

zsnabreznaknm1@gmail.com

Kontaktujte nás