Školská jedáleň

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Vážení rodičia, milí stravníci,
v školskom roku 2012/2013 naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy v rámci
zefektívnenia výdaja a objednávania stravy zaviedla používanie čipového systému. V jedálni
je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných
identifikačných čipov, ktoré nahradili stravné lístky.
Radi by sme Vám dali do pozornosti, že svoje dieťa môžete prihlásiť do školskej jedálne už
od 22.08.2018. Vyhnete sa tak dvojitej platbe v mesiaci september a dlhej rade, ktorá vzniká
vždy, ak dieťa prihlasujete v prvý septembrový deň, prípadne týždeň.
Nových stravníkov, žiakov prvých ročníkov prosíme osobne sa prihlásiť u vedúcej ŠJ.
Aby vaše prihlásenie prebehlo bez zbytočných prieťahov , pripravte si prosím vyplnený
zápisný lístok a prineste si 2,00€ na zakúpenie čipu pre stravníka. Stravníkovi bude
pridelený variabilný symbol, na základe ktorého bude priradená jeho platba za stravu a
zaevidovaná v elektronickom systéme.
Na základe zápisného lístka na stravovanie sa stravník automaticky prihlasuje na ďalší mesiac
dovtedy, pokiaľ zákonný zástupca stravníka /žiaka/ nenahlási, že sa stravovať nebude.
Môžete si ho stiahnuť na stránke školy www.zsnabreznaknm.eu v záložke Školská jedáleň
alebo priamo vyzdvihnúť a vyplniť u vedúcej ŠJ.

Platby – Máj 2019

Počet stravovacích dní v máji: 21

Obedy si zakúpte v dňoch:                        

25.04.2019 – 30.04.2019 – denne od 7,00 do 14,00 hod.

Cena za 1 obed podľa vekovej kategórie stravníkov:

  1. stupeň = 1,11€;                                            
  2. stupeň = 1,19€;                                              

Cudzí stravníci = 2,80 €

 Platba za stravné

  1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet SK8302000000001322017758 školskej jedálne  , ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
  2. stupeň = 22,20€;                                         Hmotná núdza I. stupeň = 0,20€;
  3. stupeň = 23,80€;                                         Hmotná núdza II. stupeň = 1,80€;  

Cudzí stravníci = 56,00€

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

  1. bezhotovostne – cez internetbanking

    – číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

  1. poštovou poukážkou

Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Nezabudnite priniesť potvrdenie o zaplatenej poštovej poukážke, najneskôr do 02.05.2019 do 7:30 hod.!!!

  1. stupeň = 23,31€;   
  2. stupeň = 24,99€;   

Cudzí stravníci = 58,80€

  1. 4. úhrada hotovosti na účet – na účet školskej jedálne

    – číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 3.

UPOZORNENIE!

Nárok na obed až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové prevody trvajú 2-3dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie a objednávanie potravín