Koncoročný výlet 9.C – super bodka na záver

Tak sme sa predsa dočkali- vytúžený deviaty ročník… Aj my sme sa najviac asi tešili na koncoročný výlet, ktorý ako ...

Výlet do Trenčína

Záver školského roka sa  blíži, a k tomu patria aj koncoročné výlety. Žiaci 6. C a 7. D  sa rozhodli tento rok navštíviť ...

NA KONFERENCII KRAJÍN DUNAJSKÉHO REGIÓNU

Učiteľská profesia nie je len o tom, postaviť sa pred katedru, skúšať a prednášať. A už tobôž nie tam stáť celý školský ...

Naši oteckovia

Dátum Dňa otcov nie je stále rovnaký, vždy pripadá na tretiu júnovú nedeľu. Tento rok mu patril  dátum 16. jún ...

Oznam školskej jedálne

Odhlásenie alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 24.06.2019 do 28.06.2019 bude možné len do 22.06.2018 do 14.00 hod. z dôvodu ...