Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Naše projekty Erasmus+ počas karantény

ZŠ Nábrežná sa aj v uplynulom školskom roku 2019/2020 zapájala do aktivít financovaných z programu EU Erasmus+. Bol to druhý ...

TVORIVÉ DIELNE SO SOŠ STROJNÍCKOU

Dňa 23.6.2020 navštívili našich druháčikov a prváčikov p.učitelia so SOŠ Strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V rámci Projektu na podporu ...

“Učiteľ je režisérom detských duší. Učiteľ v triede, vo výchovnej skupine, je režisérom, scénaristom a dramaturgom v jednej osobe.

“Učiteľ je režisérom detských duší. Učiteľ v triede, vo výchovnej skupine, je režisérom, scénaristom a dramaturgom v jednej osobe. Výkon ...

Pozor! Zmena hodnotenia predmetu

Na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa školy, Mesta Kysucké Nové Mesto, sme museli zmeniť rozhodnutie o hodnotení predmetu slovenský jazyk a ...

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že v pondelok 4.5 2020 a v stredu 6.5 2020 vždy v čase ...