Návšteva včelnice.

Školský rok je už v plnom prúde. Žiaci získavajú nové a nové poznatky. Hovorí sa , že lepšie je raz vidieť , ...

Mám rad seba. A ty ?

Za umením treba vypadnúť z domu. Cestovať, alebo sa vybrať do Domu kultúry. Na pozvanie pani riaditeľky ZUŠ Evky Kralikovej, ...

Veselá tekvička ŠKD

V dňoch od 14.10. sa v Školskom klube doslova čarovalo s tekvicami. Okrem tradičného vyrezávania, ktoré si skúsili skôr staršie deti, sme na ...

Tvorivé chvíle v Škd – jeseň

V Školskom klube sa deti nielen hrajú, behajú vonku či sa učia. Medzi ich obľúbené činnosti tiež patria chvíľky tvorivosti a kreativity. ...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Každý rok v októbri majú žiaci ôsmych a deviatych ročníkov možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Samozrejme, tí, ...