„No hate speech“ – vyjadrujeme sa bez nenávisti

Na hodinách občianskej náuky najradšej rozoberáme rôzne témy zo života. Na jednej z hodín sme mali možnosť zúčastniť sa workshopu na ...

Vianočné tvorivé dielne v 4.A triede

Je čas adventu, čas očakávania a príprav na najkrajšie sviatky v roku. Tomu sú prispôsobené i zvyky a tradície . ktoré sme zdedili po ...

Jobshadowing so zahraničnými učiteľmi v 4.A

V dňoch od 8.11. 2021 do 11.11.2021 prebiehali na našej škole aktivity, ktoré sa týkali mobility učiteľov v medzinárodnom projekte Erasmus+ LO ...

Geografická olympiáda

V stredu 24.11.2021, sa na našej škole uskutočnil 50. ročník školského kola Geografickej olympiády pre 5., 6.-7. a 8.- 9.ročník . Na ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Detičky spolu s rodičmi a pani vychovávateľkami   školského klubu dokázali zmestiť neskutočne veľa lásky, pekných slov, pozdravov, dobrôt a iných darčekov do cca ...