Beseda s cestovateľom Alešom tvrdým

Dňa 23.11.2023 sa žiaci 6.ročníka našej školy pod vedením Mgr.RenátyJantošíkovej, zúčastnili  zaujímavej besedy s cestovateľom Alešom Tvrdým v mestskej knižnici. ...

Zaujímavá technika

V súčasnosti  snáď nie je človek  ,ktorému by neboli známe pojmy ako sú  klíma, klimatické zmeny, zníženie emisií, ochrana prírody a pod. ...

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná

Všeobecné informácie o projekte: Názov projektu: Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Kód projektu: NFP302021K093 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná ...

Súťažíme v jazykoch s WocaBee

        Žiaci ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste sa zapojili v rámci vyučovania Aj, Rj a Nj, pod vedením vyučujúcich E. Palicovej a S. Svrčkovej, ...

Návšteva Kysuckej hvezdárne

Žiaci piateho ročníka ZŠ Nábrežná,  navštívili  v dňoch 23.a 25. októbra hvezdáreň , ktorá sa nachádza v našom meste.Tu si ...