Medzinárodný deň školských knižníc

Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, vďaka nim sme lepšími ľuďmi, sokonale si ...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Každý rok v októbri majú žiaci ôsmych a deviatych ročníkov možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Tento rok ...

V Rosenfeldovom paláci

Dňa 14. októbra sme my žiaci 9.B vycestovali na exkurziu do nádherného Rosenfeldovho paláca v Žiline. V podkroví Rosenfeldovho paláca ...

Návšteva krajskej knižnice v ZA

On 14th October our class went on a trip to the English section in Regional Library – Žilina. The librarian ...

Jablkový deň

Dnes sme zažili neobyčajné vyučovanie tzv. Deň jablka – Deň pôvodných odrôd jabĺk. S pomocou mamičiek, ktoré pripravili neuveritelne chutné, ...