Vzácna návšteva

“Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.” Jan Amos Komenský Piatok 21.jún 2019, 11,30  hod. Naša ...

Deviataci v Prahe

V stredu, 19. júna,  sa žiaci 9. A triedy stretli o polnoci pred ZŠ Nábrežná a spolu s pani učiteľkami Jantošíkovou a Chupáčovou sa vybrali na ...

Koncoročný výlet 9.C – super bodka na záver

Tak sme sa predsa dočkali- vytúžený deviaty ročník… Aj my sme sa najviac asi tešili na koncoročný výlet, ktorý ako ...

Výlet do Trenčína

Záver školského roka sa  blíži, a k tomu patria aj koncoročné výlety. Žiaci 6. C a 7. D  sa rozhodli tento rok navštíviť ...

NA KONFERENCII KRAJÍN DUNAJSKÉHO REGIÓNU

Učiteľská profesia nie je len o tom, postaviť sa pred katedru, skúšať a prednášať. A už tobôž nie tam stáť celý školský ...