Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. ...

Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020

 Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu ...

POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku ...

E-TESTOVANIE JAR 2020 – NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

V období  od 6. apríla do 27. mája 2020 budú v systéme e-Test prístupné školské elektronické testy z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, ...

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA DIAGNOSTIKA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A DIAGNOSTIKY PREDŠKOLÁKOV

KTO POSÚDI PRIPRAVENOSŤ NA VSTUP DO ŠKOLY: Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu ...