Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr. Igor Drexler
riaditeľ školy
igor.drexler@gmail.com
igor.drexler@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Viera Bodóová
zástupkyňa riaditeľa školy
vierabodoova@gmail.com
 
Mgr. Janka Vlčková
zástupkyňa riaditeľa školy
vlckovajanka@gmail.com
 
PaedDr. Zita Ševčíková
výchovný poradca
zita.sevcikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Zuzana Hrtusová
špeciálny pedagóg
zuzana.hrtusova@zsnabreznaknm.sk

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Zuzana Vojsovičová
učiteľka 1. stupňa
zuzana.vojsovicova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Štefánia Koptáková
učiteľka 1. stupňa
stefania.koptakova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľudmila Kopasová
učiteľka 1. stupňa
ludmila.kopasova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Katarína Jakubíková
učiteľka 1. stupňa
katarina.jakubikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľubomíra Hrušková
učiteľka 1. stupňa
lubomira.hruskova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Edita Zvaríková
učiteľka 1. stupňa
edita.zvarikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jana Čelková
učiteľka 1. stupňa
jana.celkova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jarmila Bandurová
učiteľka 1. stupňa
jarmila.bandurova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Martina Priečková
učiteľka 1. stupňa
martina.prieckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Mária Kormanová
učiteľka 1. stupňa
maria.kormanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Martina Janeková
učiteľka 1. stupňa
martina.janekova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Vlčková
učiteľka 1. stupňa / školský digitálny koordinátor
renata.vlckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ivan Jurkovič
učiteľ 2. stupňa
ivan.jurkovic@zsnabreznaknm.sk
 
PaedDr. Jarmila Michelová
učiteľka 2. stupňa
jarmila.michelova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ivana Mizerová
učiteľka 1. stupňa
ivana.mizerova@zsnabreznaknm.sk


Mgr. Emília Palicová

učiteľka 2. stupňa
emilia.palicova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jana Bačová
učiteľka 2. stupňa
jana.bacova@zsnabreznaknm.sk
 

Mgr. Andrea Krenželáková

učiteľka 2. stupňa

andrea.krenzelakova@zsnabreznaknm.sk

Mgr. Lukáš Kubaliak
učiteľ 2. stupňa
lukas.kubaliak@zsnabreznaknm.sk
Mgr. Alena Kavacká
učiteľka 2. stupňa
alena.kavacka@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Tatiana Chupačová
učiteľka 2. stupňa
tatiana.chupacova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Miroslava Kováčová
učiteľka 2. stupňa
miroslava.kovacova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľudmila Kultanová
učiteľka 2. stupňa
ludmila.kultanova@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Janka Vaňková
učiteľka 2. stupňa
janka.vanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Slávka Svrčková
učiteľka 2. stupňa
slavka.svrckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Adriana Ondrejášová
učiteľka 2. stupňa
adriana.ondrejasova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Viera Hmírová
učiteľka 2. stupňa
viera.hmirova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jolana Madigarová Kubišová
učiteľka 2. stupňa
jolana.m.k@zsnabreznaknm.sk
ulohyaj@gmail.com

Mgr. Ľudmila Heľová
učiteľka 2. stupňa
ludmila.helova@zsnabreznaknm.sk

Mgr. Anna Ochodničanová
učiteľka 2. stupňa
anna.ochodnicanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Čamajová
učiteľka náboženskej výchovy
renata.camajova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Michaela Stuchlá
učiteľka 2. stupňa
michaela.stuchla@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Monika Mojtová
učiteľka 2. stupňa
monika.mojtova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Alena Drexlerová
učiteľka 2. stupňa
alena.drexlerova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Jantošíková
učiteľka 2. stupňa
renata.jantosikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Valéria Kasajová
učiteľka 2. stupňa
valeria.kasajova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Silvia Priečková
učiteľka 2. stupňa
silvia.prieckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Eva Gladišová
učiteľka 1. stupňa
eva.gladisova@zsnabreznaknm.sk

Školský klub

Mgr. Michaela Ďurčová
vychovávateľka školského klubu
michaela.durcova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Kubalová
vychovávateľka školského klubu
maria.kubalova@zsnabreznaknm.sk
 
Anna Zajacová
vychovávateľka školského klubu
anna.zajacova@zsnabreznaknm.sk
 
Stela Adámek
vychovávateľka školského klubu
stela.adamek@zsnabreznaknm.sk
 
Katarína Holienčíková
vychovávateľka školského klubu
katarina.holiencikova@zsnabreznaknm.sk
 
Henrieta Huláková
pedagogický asistent
henrieta.hulakova@zsnabreznaknm.sk
 
Martina Turková
pedagogický asistent
martina.turkova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Gabriela Nemcová
pedagogický asistent
gabriela.nemcova@zsnabreznaknm.sk
Mária Kopásková
vychovávateľka školského klubu
maria.kopaskova@zsnabreznaknm.sk
 
Natália Kozelková
vychovávateľka školského klubu
natalia.kozelkova@zsnabreznaknm.sk
 
Klaudia Philippiová
vychovávateľka školského klubu
klaudia.philippiova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Katarína Fridrichová
pedagogický asistent
katarina.fridrichova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr.. Andrea Vojčiniaková
pedagogický asistent
andrea.vojciniakova@zsnabreznaknm.sk
 
Zuzana Brezinová
pedagogický asistent
zuzana.brezinova@zsnabreznaknm.sk
 
Blažena Rottrová
pedagogický asistent
blazena.rottrova@zsnabreznaknm.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Vladimíra Klečková
vedúca školskej jedálne
vladimira.kleckova@zsnabreznaknm.sk
 
Dominik Smetana
Systémový administrátor, koordinátor IKT
dominik.smetana@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Gabriela Biela
ekonomické oddelenie
gabriela.biela@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Jarmila Matisová
ekonomické oddelenie
jarmila.matisova@zsnabreznaknm.sk
 
Jozef Jakubík
školník
jozef.jakubik@zsnabreznaknm.sk

Ľubomír Lisko
školník
lubomir.lisko@zsnabreznaknm.sk
 
Jana Šimaliakova
upratovačka
jana.simaliakova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Cabadová
upratovačka
maria.cabadova@zsnabreznaknm.sk
 
Anna Labudová
upratovačka
anna.labudova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Gajdošíková
upratovačka
maria.gajdosikova@zsnabreznaknm.sk
 
Eva Trnovcová
upratovačka
eva.trnovcova@zsnabreznaknm.sk
Zuzana Šurabová
upratovačka
zuzana.surabova@zsnabreznaknm.sk
 
Viera Pažičanová
hlavná kuchárka
viera.pazicanova@zsnabreznaknm.sk
 
Martina Marčanová
pomocná sila v kuchyni
maria.michnova@zsnabreznaknm.sk
 
Terézia Marčanová
kuchárka
terezia.marcanova@zsnabreznaknm.sk
 
Helena Račková
kuchárka
elena.rackova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Kopasová
kuchárka
maria.kopasova@zsnabreznaknm.sk
 
Zuzana Tatarčiaková
upratovačka
zuzana.tatarciakova@zsnabreznaknm.sk
 
Dáša Pápežová
upratovačka
dasa.papezova@zsnabreznaknm.sk

Materská dovolenka

Mgr. Erika Gáborová
učiteľka
erika.kamencikova@zsnabreznaknm.sk