Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr. Igor Drexler
riaditeľ školy
igor.drexler@gmail.com
igor.drexler@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Viera Bodóová
zástupkyňa riaditeľa školy
vierabodoova@gmail.com
 
Mgr. Janka Vlčková
zástupkyňa riaditeľa školy
vlckovajanka@gmail.com
 
PaedDr. Zita Ševčíková
výchovný poradca
zita.sevcikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Eva Gladišová
špeciálny pedagóg
eva.gladisova@zsnabreznaknm.sk

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Zuzana Vojsovičová
učiteľka primárneho vzdelávania
zuzana.vojsovicova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Štefánia Koptáková
učiteľka primárneho vzdelávania
stefania.koptakova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľudmila Kopasová
učiteľka primárneho vzdelávania
ludmila.kopasova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Katarína Jakubíková
učiteľka primárneho vzdelávania
katarina.jakubikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľubomíra Hrušková
učiteľka primárneho vzdelávania
lubomira.hruskova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Edita Zvaríková
učiteľka primárneho vzdelávania
edita.zvarikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jana Čelková
učiteľka primárneho vzdelávania
jana.celkova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jarmila Bandurová
učiteľka primárneho vzdelávania
jarmilabandurova@gmail.com
jarmila.bandurova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Elena Perďochová
učiteľka primárneho vzdelávania
elena.perdochova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Mária Kormanová
učiteľka primárneho vzdelávania
maria.kormanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Martina Janeková
učiteľka primárneho vzdelávania
martina.janekova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Vlčková
učiteľka primárneho vzdelávania
renata.vlckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ivan Jurkovič
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
ivan.jurkovic@zsnabreznaknm.sk
 
PaedDr. Jarmila Michelová
učiteľka primárneho vzdelania
jarmila.michelova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ivana Mizerová
učiteľka primárneho vzdelania
ivana.mizerova@zsnabreznaknm.sk


Mgr. Emília Palicová

učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

emilia.palicova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Oľga Štefanková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
olga.stefankova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Andrea Krenželáková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
andrea.krenzelakova@zsnabreznaknm.sk
Mgr. Alena Kavacká
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
alena.kavacka@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Erika Kamenčíková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
erika.kamencikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Tatiana Chupačová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
tatiana.chupacova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Miroslava Kováčová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
miroslava.kovacova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Ľudmila Kultanová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
ludmila.kultanova@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Janka Vaňková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
janka.vanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Slávka Svrčková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
slavka.svrckova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Adriana Ondrejášová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
adriana.ondrejasova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Viera Hmírová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
viera.hmirova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jolana Madigarová Kubišová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
jolana.m.k@zsnabreznaknm.sk
ulohyaj@gmail.com

Mgr. Ľudmila Heľová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
ludmila.helova@zsnabreznaknm.sk

Mgr. Anna Ochodničanová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
anna.ochodnicanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Čamajová
učiteľka náboženskej výchovy
renata.camajova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Jozef Palica
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
jozef.palica@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Monika Mojtová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
monika.mojtova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Alena Drexlerová
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
alena.drexlerova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Renáta Jantošíková
učiteľka nižšieho stredného vzdelávania
renata.jantosikova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Drahomíra Galgaňáková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
drahomira.galganakova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Silvia Priečková
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
silvia.prieckova@zsnabreznaknm.sk
 

Školský klub

Mgr. Michaela Ďurčová
vychovávateľka školského klubu
 
Mária Kubalová
vychovávateľka školského klubu
 
Anna Zajacová
vychovávateľka školského klubu
anna.zajacova@zsnabreznaknm.sk
 
Klára Skácelová
vychovávateľka školského klubu
klara.skacelova@zsnabreznaknm.sk
 
Katarína Holienčíková
vychovávateľka školského klubu
katarina.holiencikova@zsnabreznaknm.sk
Mária Kopásková
vychovávateľka školského klubu
maria.kopaskova@zsnabreznaknm.sk
 
Natália Kozelková
vychovávateľka školského klubu
natalia.kozelkova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Daniela Čepelová
asistentka učiteľa
cepeldaniela@gmail.com
daniela.cepelova@zsnabreznaknm.sk
 
Mgr. Katarína Fridrichová
asistentka učiteľa
 
Zuzana Brezinová
asistentka učiteľa

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Vladimíra Klečková
vedúca školskej jedálne
vladimira.kleckova@zsnabreznaknm.sk
 
Dominik Smetana
Systémový administrátor, koordinátor IKT
dominik.smetana@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Gabriela Biela
ekonomické oddelenie
gabriela.biela@zsnabreznaknm.sk
 
Ing. Jarmila Matisová
ekonomické oddelenie
jarmila.matisova@zsnabreznaknm.sk
 
Jozef Jakubík
školník
jozef.jakubik@zsnabreznaknm.sk

Ľubomír Lisko
školník
 
Jana Šimaliakova
upratovačka
jana.simaliakova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Cabadová
upratovačka
maria.cabadova@zsnabreznaknm.sk
 
Anna Labudová
upratovačka
anna.labudova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Gajdošíková
upratovačka
maria.gajdosikova@zsnabreznaknm.sk
 
Eva Trnovcová
upratovačka
eva.trnovcova@zsnabreznaknm.sk
Jarmila Macúšová
upratovačka
jarmila.macusova@zsnabreznaknm.sk
 
Alena Kormanová
upratovačka
alena.kormanova@zsnabreznaknm.sk
 
Zuzana Šurabová
upratovačka
zuzana.surabova@zsnabreznaknm.sk
 
Viera Pažičanová
hlavná kuchárka
viera.pazicanova@zsnabreznaknm.sk
 
Mária Michnová
kuchárka
maria.michnova@zsnabreznaknm.sk
 
Terézia Marčanová
kuchárka
terezia.marcanova@zsnabreznaknm.sk
 
Elena Račková
kuchárka
 
Mária Kopasová
kuchárka
maria.kopasova@zsnabreznaknm.sk
 
Kristína Labudová
kuchárka
 
Zuzana Tatarčiaková
upratovačka
zuzana.tatarciakova@zsnabreznaknm.sk

Materská dovolenka

Dáša Pápežová
upratovačka