ČÍTAJME SI – DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Predposledný marcový týždeň na našej škole prebehlo podujatie „Čítajme si – detský čitateľský maratón“. Maratónu sa zúčastnili triedy tak na prvom ako i druhom stupni.

Zapojili sa nasledovné triedy. Na prvom stupni : 4.A s p. uč. Michelovou,  4.B s p. uč. M. Priečkovou.                                                                                                                                                          Na druhom stupni triedy : 5.A, 6.B s p. uč. Bačovou , 6.A s p. uč. Chupáčovou, 6.C, 7.C s p. uč. Svrčkovou a 5.B, 7.A s p. uč. Ševčíkovou. Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Slovenské knižnice sa významne podieľajú na organizovaní podujatí na podporu čítania detí a mládeže, prípadne spolupracujú s inými neziskovými organizáciami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a významným spôsobom obohacuje ich slovnú zásobu. V spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i partnermi projektu motivujú deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc .V jednotlivých mestách a obciach je možné osloviť na spoluprácu osobnosti späté s mestom či obcou, aby prišli podporiť deti v čítaní priamo na mieste podujatia. Takúto možnosť mala aj 4.A a do jej čitateľských  aktivít sa zapojili i zamestnanci našej školy, špec. pedagogička Mgr. Z.Hrtúsová a náš pán školník Ľ.Lisko , ktorým štvrtáci ďakujú za ich podporu a prítomnosť. Nesporne oživili priebeh nášho čitateľského maratónu.  PaedDr. J.Michelová, tr.uč. 4.A