Pozor! Zmena hodnotenia predmetu

Na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa školy, Mesta Kysucké Nové Mesto, sme museli zmeniť rozhodnutie o hodnotení predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni ZŠ z pôvodného hodnotenia slovami absolvoval / neabsolvoval na hodnotenie klasifikáciou. Zmenu vraj podnietili protesty zo strany niekoľkých rodičov voči pôvodnému hodnoteniu. Je smutné, že používate na komunikáciu medzi školou a Vami zriaďovateľa. Kontakty na vedenie školy, ako aj vyučujúcich sú zverejnené na stránke školy a tiež je možné výmeny názorov prostredníctvom portálu Edupage.