Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že v pondelok 4.5 2020 a v stredu 6.5 2020 vždy v čase od 9.00 do 11.00 a poobede, v čase od 15.00 do 16.30 bude výchovný poradca preberať vyplnené prihlášky na stredné školy pre školský rok 2020 /2021. Prihlášky je rodič, resp. žiak povinný odovzdať riaditeľovi školy do 15.5.2020, ten ich následne odosiela do 21.5.2020 na príslušnú strednú školu. Žiadame Vás preto, aby ste sa vo vlastnom záujme dostavili do školy v určenom termíne a čase. V škole dostanete do rúk na súhlasný podpis prihlášku, ktorú vyplní určený zamestnanec školy. Musíte mať vlastné ochranné rúško na tvár, ochranné rukavice, vlastné pero a manipulačný poplatok 2 €, ktorý odovzdáte zamestnancovi školy. Podpisovanie prihlášok sa bude realizovať za zvýšených hygienických podmienok. Každý rodič si musí osobne prevziať zápisný lístok, bez ktorého žiak nebude na strednú školu prijatý.