Raňajky u pána primátora

Aj tento rok si naši žiaci zmerali sily ? v rôznych vedomostných  súťažiach. Ich snaha bola odmenená  nielen umiestnením, ale aj „raňajkami“ u p. primátora. Tento rok sa dostalo tej cti dvom našim žiačkam z 9. B – Alexandre Ganani (Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – 1. miesto?) a Martinke Chládekovej (Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 1. miesto?). Obe dievčatá sa taktiež významne podielali na fungovaní projektu Sadovo na našej škole. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy  a prajeme im veľa úspechov v štúdiu na strednej škole!

Mgr. Slavka Svrčková