Let´s Make Friends (with English)

Let´s Make Friends (with English) Let´s Make Friends tak takáto výzva prišla na našu školu prvýkrát pred tromi rokmi. Prečo nie, veď priateľov nie je vždy na zvyšok. A keď to bola výzva zúčastniť sa súťaže v anglickom jazyku u našich priateľov v českom Jablunkove, tešili sme sa dvojnásobne. Doteraz sme precvičovali konverzáciu v anglickom jazyku iba na olympiádach a v našej recitačnej súťaži Feel The English In Verses. Tento rok sme sa teda Let´s Make Friends (…with the English) zúčastnili po tretíkrát. Po dlhoročných skúsenostiach súťaže ZŠ Lesní 190 Jablunkov vniesla do tohto ročníka niečo nového. Organizátori využili, u nás tak trochu zabúdaného a obchádzaného sviatku, 100-ročného výročia vzniku ČR a zmenil nielen témy pre súťažné úlohy ale aj spôsob zápolenia družstiev. Každá škola vytvorila dve štvorčlenné družstvá, jedno zložené z mladších žiakov a jedno zo starších. Tohtoročná téma mala názov: During the 20-th century. Každá zo zúčastnených škôl pripravila jedno téma a súťažiaci tak plnili úlohy na šiestich stanovištiach, keďže tento rok si meralo sily šesť základných škôl. Music – tému pripravili angličtinári  ZŠ Jablunkov, Lesní 190, Sport – PZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov, Inventions – ZŠ Písek, Nature and environment – Masarykova ZŠ Návsí, Famous people – ZŠ Mosty u Jablunkova a Fashion – ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Město. Na každom stanovišti plnili súťažiaci úlohy na  danú tému. Písomne  do „Answers sheet“, kde doplňovali iba  odpovede a niekde aj s audio ukážkou. Na splnenie misie na jednom stanovišti bol nastavený čas max 15 minút. Po splnení sa potom premiestňovali k ďalšiemu stolíku. Vyučujúci merali čas, s úlohami  sa žiaci pobili  sami. And The Winner can be The only one, takto oznámila výsledky súťaže pri spoločnom vyhodnocovaní hlavná organizátorka. Poradie na prvých troch miestach v kategórii I. mladší žiaci bolo takéto: 3. miesto ŠP H. Sienkiewicza Jablunkov, 2. miesto ZŠ Lesní 190 Jablunkov a 1. miesto ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto. Wow, gratuľujeme celému družstvu, Saške Ganani, Miške Hulínovej, Martinovi Javoríkovi a aj Nikolasovi Tomaníčkovi. Poradie v kategórii II. starší žiaci: 3. Miesto ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, rovnako blahoželáme celému družstvu – Amálii Dadajovej, Jurkovi Dadajovi, Ivke Hvolkovej a Klárke Oravcovej. O prvé dve miesta sa v poradí podelili ZŠ Masarykova Návsi a víťazná ŠP H. Sienkiewicza Jablunkov. Súťažiaci dostali za svoju prácu nádherné Mikulášske balíčky nielen so sladkosťami a potlesk si zaslúžili aj všetci organizátori pani učiteľky anglického jazyka a predovšetkým hostiteľská škola. Thank You to all pupils for coming in and their teachers for helping them. I wish you a save journey to your home, ukončila celé dopoludnie s anglickým jazykom hlavná organizátorka súťaže, pani učiteľka Hana Bělovská. We are looking forward to next year with English Friends.

PaedDr. Igor Drexler