Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy –  už 6 rokov patrí v októbri na našej škole záložkám. Tento medzinárodný projekt je medzi žiakmi veľmi obľúbený. Ich úlohou  bolo vyrobiť záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie  a vymeniť si ju so žiakmi z pridelenej školy. Tou našou bola ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany. Po vzájomnej dohode putovalo 100 záložiek do vybranej partnerskej školy. Do projektu sa zapojili žiaci: 4.A, 4.B triedy a žiaci 5.A, 5.B, 5.C triedy. Za pomoc pri realizácii projektu ďakujem pani učiteľkám: Mgr. Perďochová, Mgr. Janeková, Mgr. Svrčková, Mgr. Jurčová. Každý žiak dostal záložku od kamaráta z partnerskej školy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila, prečítali si nové knihy a dúfam, že budú čítať aj naďalej.

Mgr. Tatiana Chupáčová