Exkurzia – Krásno nad Kysucou

,,Kam  po skončení základnej školy?“

Určite aktuálna otázka pre našich deviatakov. Aby sme im aspoň trochu uľahčili ich rozhodovanie pri výbere budúcej školy, zorganizovali sme pre našich deviatakov dňa 15. novembra  veľmi zaujímavú  návštevu Strednej drevárskej  a stavebnej školy v Krásne nad Kysucou. Žiaci  boli rozdelení do troch skupín a v priebehu celého dopoludnia mali pestrý program, ktorí im pripravili šikovní a zanietení pedagógovia  a študenti tunajšej školy . Pokiaľ jedna skupina žiakov pracovala  v drevárskej dielni pod vedením skúsených majstrov odborného výcviku a nášho p.uč.L.Kubaliaka  vyrábali veľmi pekné a praktické kŕmidlá pre našich operencov, ďalšia skupina detí sa zatiaľ dozvedela mnohé zaujímavé informácie o CHKO Kysuce, ktorú si pripravili dve študentky  , pre žiakov bol pripravený aj vedomostný test a po odprezentovaní  prezentácií   si mohli svoje znalosti  doplniť, dozvedeli sa dôležité informácie o územnej ale aj druhovej ochrane v rámci Kysúc. Tretia aktivita sa konala v chemickom laboratóriu, kde zisťovali žiaci údaje o pH vody pomocou programu  v počítači, žiak tretieho ročníka tejto školy žiakom predstavil ,,Naše lúčnice“- huby , ktoré sa vyskytujú práve na lúkach Kysúc. Jeho odborné vedomosti svedčili o vysokej úrovni vzdelávania študentov na tejto škole. Všetci žiaci sa zúčastnili na jednotlivých aktivitách .Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka priestorov školy, mali možnosť  vidieť ako sa pracuje s  CNC strojom, 3D tlačiarňou, ale žiaci si dokonca aj zašportovali ,zahrali futbal,   či už v telocvični alebo na zelenej tráve. Myslím, že na záver patrí poďakovanie nielen vedeniu tejto strednej školy ale aj našej výchovnej poradkyni , p.uč. Zitke Ševčíkovej , ktorá nám návštevu sprostredkovala. Prikladáme aj pár zaujímavých záberov z akcie …