Ó, mojej matky reč je krásota …

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. Súťaž funguje vo viacerých kolách: školské, spádové, obvodné a krajské kolá. Organizujú ich školy, centrá voľného času, osvetové a kultúrne strediská.  Po uskutočnení triednych kôl  sa aj v našej škole konala táto slávnosť umeleckého slova pre druhý stupeň v dvoch termínoch. V utorok 15.2.2022 predviedli svoju šikovnosť 17 súťažiaci v prednese poézie  a v  stredu  23.2.2022 zasa 12  súťažiaci v prednese prózy. Vyučujúce SJL mali ťažkú úlohu vybrať spomedzi našich šikovných žiakov tých najlepších. Diplomy a knižné odmeny si nakoniec odniesli títo žiaci:

Poézia: II. kategória / 5. – 6. ročník /:

 1. miesto – Martin Gažo, 5.B
 2. miesto – Zoja Špiláková, 5.C
 3. miesto – Sofia elinnová, 6.A

III. kategória / 7.  – 9. ročník / :

 1. miesto – Martina Fridrichová, 9.C
 2. miesto – Renáta Žúborová, 7.B
 3. miesto – Ema Bugánobá, 9.C

Próza: II. kategória / 5. – 6. ročník /:

 1. miesto – Richard Trnovec, 5.C
 2. miesto –Dorothea Śutiaková, 6.B
 3. miesto – Sofia Vajdíková, 6.A

III. kategória / 7.  – 9. ročník / :

 1. miesto – NinaTrnovcová, 9.C
 2. miesto – Vivien Padychová, 8.B
 3. miesto – Klára Kvaššayová, 7.B

 

V piatok 18.3. 2022 sa uskutoční okresné kolo súťaže, na ktorom budú našu školu reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií. Všetkým držíme palce, nech sa im čo najlepšie recituje. Veríme, že si krásu slova vychutnajú a potešia seba i nás i úspešným umiestnením.

Za PK SJL PaedDr. Zita Ševčíková