Testovanie pohybových predpokladov

Pamätáte si ? Na jeseň školského roku 2018/2019 sme na pokyn Ministerstva školstva realizovali testovanie pohybových predpokladov žiakov, našich prvákov. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. A tak, v sťažených a obmedzených pandémiou COVID-19, v týchto dňoch pokračujeme v tejto ušľachtilej aktivite s novými prvákmi a tiež s deťmi, ktoré prešli testovaním pred dvomi rokmi. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov ich dieťaťa, zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Chce sa nám veriť, že tak aj je a bude. Každý deň zvlášť jedna trieda na rozšírenom vyučovaní telesnej výchovy testujeme – telesnú výšku a telesnú hmotnosť, opakovanú zostavu s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, 4×10 m člnkový beh, ľah – sed za 60 s, predklon v sede s dosahovaním, kotúľanie 3 lôpt a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. See You Later, Aligator.