Aj „betónová plocha“ má svoje čaro

Aj „betónová plocha“ má svoje čaro a deti v ŠKD sú za ňu vďačné. Pri škaredšom počasí, kedy trávna plocha a pieskovisko bývajú premočené, sme vďační za to, že nemusíme sedieť v triede, ale môžeme sa hrať na nových teraskách, či veľkej betónovej ploche. Okrem azda najobľúbenejšieho vozenia sa na kolobežkách a autíčkach je možné hrať na betóne tenis, kresliť kriedami, skákať škôlku, naháňať sa a hrať rôzne pohybové a loptové hry aj za škaredšieho počasia.

Dnešný deň sme si s deťmi naplno užili. Využili sme betónovú plochu ako dopravné ihrisko. Pani vychovávateľky kriedami nakreslili kruhový objazd, cesty, križovatky a parkovisko, rozmiestnili dopravné značky a mohli sme ísť nato. Deti sa učili jazde na kolobežkách a autíčkach. Vysvetlili sme si pravidlá cestnej premávky. Hravou formou sme sa naučili jazdiť po hlavných aj vedľajších cestách, dávať prednosť v jazde, jazdiť po kruhovom objazde, parkovať či dávať prednosť chodcom na prechode pre chodcov. Deti si postupne sami vytvárali rôzne zaujímavé situácie ako dopravná kolízia, parkovanie na parkovisku, či dopravného policajta, ktorý riadil premávku pri pokazenom semafóre alebo dopravnej nehode.

Keďže skúška dopravného ihriska mala úspech, do budúcna máme v pláne namaľovať dopravné ihrisko nastálo, aby sa mohla betónová plocha naplno využívať každý deň aj týmto spôsobom. Ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi, za to, že sa snaží skultúrniť prostredie školského klubu a dáva nám neustále nové podnety na prácu s deťmi.

Vychovávateľky a deti zo Školského klubu detí 🙂