„Bezpečne do školy“ v ŠKD

Školský rok sa naplno začal aj v Školskom klube detí. Okrem každodenných aktivít, ktoré s deťmi robíme sme v mesiaci September mali prvú celoklubovú tému : BEZPEČNE DO ŠKOLY – dopravné značky, kvíz s dopravnou tématikou. Každý ročník si dané aktivity prispôsobil svojim schopnostiam a možnostiam. Kým prváčikovia začali poznávaním dopravných značiek, diskusiou o nich a kreslením; druháci poňali túto tému akčne. Na modelovom dopravnom ihrisku si skúšali rôzne dopravné situácie, pravidlá správania sa na ceste, pravidlá jazdy a bezpečné prechádzanie cez prechod pre chodcov. Najstarší účastníci nášho školského klubu využili svoje znalosti a vedomosti o doprave v dopravnom kvíze, kde si hravou formou cvičení a súťaží utvrdili svoje vedomosti o dopravnej výchove. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie v mesiaci Október.  🙂