POKRAČOVANIE – Viem čo zjem

Pokračujeme v projekte o zdravom stravovaní, zdravej výžive , hygiene potravín- ,,Viem, čo zjem“

Pripájame ďalšie aktivity , ktoré sme zrealizovali s deťmi  v rámci tohto projektu.  Žiaci zo 6.C triedy si pripravili čerstvú  ovocno – zeleninovú  šťavu. Použili  jabĺčka, mrkvu, pomaranče, ktoré si  sami pripravili na použitie- umyli, očistili, nakrájali . Šťava bola čerstvým zdrojom  dôležitých vitamínov. V ďalšej časti projektu si pripravili zdravý mrkvový koláčik, ktorý  naozaj chutil  a určite o to viac, že si ho deti pripravili sami zo zdravých surovín .

Žiaci zo 4.A triedy si dopriali vitamíny a vlákninu z naklíčených malých fazuliek ,,mungo“, tieto  slúžili ako základ do ľahkého zeleninového  šalátu, súčasťou, ktorého boli  aj jabĺčka a zdravá mrkva. Ako pečivo si vychutnali  rôzne druhy celozrnného pečiva. Aj takýmto spôsobom  si deti osvojujú základy správnej výživy.

Žiaci 5.D triedy vypracovávali rôzne pracovné listy na tému ,,Zdravá výživa“, pracovali na rôznych aktivitách pomocou interaktívnej tabule, pracujú aj na 3D modeli ,,Potravinovej pyramídy“

V projekte stále pokračujeme……..

Pripájame aj pár fotografií ,posúďte sami.