Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Detičky spolu s rodičmi a pani vychovávateľkami   školského klubu dokázali zmestiť neskutočne veľa lásky, pekných slov, pozdravov, dobrôt a iných darčekov do cca 30 krabíc, ktoré poputovali do CSS Kamence a potešia na Vianoce nie jednu babičku či deduška. Krabice sme vlastnoručne vyzdobili, nabalili sladkými  dobrotami, kozmetikou, vecami na zábavu, pozdravmi, vyrobenými darčekmi a inými krásnymi vecami predpísanými v tejto celoslovenskej zbierke. Pani vychovávateľka ich v pondelok odovzdala pani Marcele Liskovej, ktorá má na starosti naše mesto. Tá sa nám na oplátku poďakovala a posiela pozdrav všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili. Veríme, že do tejto dobročinnej akcie sa budeme môcť zapájať aj nasledujúce roky a viesť naše detičky k solidarite, súcitu a dobrým skutkom 🙂 Veľké ďakujeme