Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Každý rok v októbri majú žiaci ôsmych a deviatych ročníkov možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Samozrejme, tí, ktorí nazbierajú dostatok odvahy. Aj tento rok sa takí našli a zmerali si svoje sily. 

Súťaž sa musela prispôsobiť okolnostiam, a preto  pozostávala iba z online testu, ktorí žiaci písali v škole. Ústna časť, ktorá robí súťažiacim najväčšie vrásky, sa tento rok nekonala.

Porota dospela k nasledujúcim výsledkom:

  1. miesto – Ján Dadaj z 9. A
  2. miesto – Ivan Martiška z 8. B
  3. miesto – Ema Buganová z 9. C.

Víťaz reprezentoval  našu školu v okresnom kole 12. 11. 2021. Ani tento rok sa v konkurencii žiakov okresných škôl nestratil. Janko obsadil 2. miesto  a od víťazstva ho delil iba 1 bod! Blahoželáme mu k umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.!

Mgr. Slavka Svrčková, vedúca PK SJaL