Geografická olympiáda

Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo GO pre 5., 6.-7.  a 8.a 9.ročník.  Z piateho ročníka sa zúčastnilo 9 žiakov, šiesteho a siedmeho ročníka 12 žiakov a ôsmeho a deviateho ročníka 10 žiakov.  Aby bol žiak úspešným riešiteľom, musel získať 55 bodov zo 100. Do okresného kola postúpili a našu školu reprezentovali títo žiaci:

  1. ročník: Adam Hruška, Martin Trnka a Ivan Martiška
  2. – 7.ročník: Martin Javorík, Kristína Koleková , Mária Žuborová, Dina Zhan, Daniel Ďurana, Michal Máca a Diana Švrčková

 8.-9.ročník: Marek Dolinay, Matúš Máca, Jaroslav Bojda, Tatiana Čurajová a Tatiana Odrušová

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo 7.2.2019 47. ročník Geografickej olympiády kat. G, F, E . Tieto kategórie sú pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu, ako nosného predmetu poznávania krajin nášho okresu. Súťažiaci riešili písomnú a p y a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 43 súťažiacich z 5 základných škôl raktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Prví traja z kategórií F: 6.-7roč. a E: 8.-9.roč. postupujú do krajského kola.Naši žiaci sa už  pravidelne umiestňujú na popredných miestach v okresnom kole geografickej olympiáde. Nie je tomu ináč ani v tomto školskom roku 2018/2019.Úspešní boli títo žiaci, ktorí sa 7.02.2019 zúčastnili okresného kola geografickej olympiády :

5.ročník: AdamHruška –1. miesto

Ivan Martiška –2. miesto  –  obidvaja sú  úspešní riešitelia, pravidlá však  neumožňujú žiakom 5. ročníka postúpiť do krajského kola

6. a 7. ročník: v tejto kategórii sme nemali úspešného riešiteľa. Najlepšie sa umiestnil na 6.mieste žiak Martin Javorík, ktorý získal 63 bodov.

8.a 9.ročník:  Marek Dolinay – 1. miesto

Matúš Máca     – 2. miesto

Jaroslav Bojda – 5. miesto

Všetci traja  žiaci sú úspešní riešitelia, ale len Marek Dolinay a Matúš Máca postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 11.04.2019.

Úspešným žiakom gratulujeme, postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole. Veľká vďaka patrí p. učiteľkám za pomoc a prípravu. No a Vás všetkých ostatných žiakov pozývame na účasť v nasledujúcich ročníkoch GO.