Malí recitárori na prvom stupni

Aj na našej škole na prvom stupni sa uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti  „Šaliansky Maťko J.C. Hronského.“  Touto súťažou sa sleduje vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov ako i vytváranie trvalého vzťahu k slovenskej ľudovej slovesnosti. Upevňuje sa záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru. Tejto súťaže sa zúčastnilo šesť recitátoriek z 2. a 3. ročníka. Z druhého ročníka sa jednalo o žiačky: Katarínu Koptákovú 2.A, Teréziu Barajovú 2.B, Michaelu Koptákovú 2.C a Dominiku Brindzákovú z 2.D. Tretí ročník reprezentovali dve žiačky Nela Čuntalová a Sofia Grešáková. Trojčlenná porota zložená z pani učiteliek: Mgr. Ľ. Hrušková, Mgr. T. Chupáčová a PaedDr. J. Michelová po dôkladnom zvažovaní posunula do okresného kola súťaže žiačku z 3.A triedy Sofiu Grešákovú, ktorá porotu zaujala svojou interpretáciou ukážky „Váh je môj život aj môj koniec“ od autorky Renáty Matúškovej. Ďakujeme všetkým  zúčastneným recitátorkám a vďaka patrí i mojim kolegyniam, ktoré prijali pozvanie do poroty.  PaedDr. Jarmila Michelová