Učebňa hudobnej výchovy dostala novú modernú tvár.

Školský rok 2018/2019 priniesol do našej školy zmenu v podobe vylepšenej učebne na výučbu hudobnej výchovy. Tá sa začala približne v novembri vymaľovaním priestorov. Dominantou triedy je pódium s konštrukciou na oponu, súčasťou ktorého je aj ozvučenie miestnosti a osvetlenie. Stena za javiskom je určená pre premietanie nielen hudobných, ale aj iných filmov, či projekcií v rámci podujatí, ktoré budú v triede realizované v budúcnosti. A to nie len pre účely vyučovania. Prostredie  v miestnosti skrášľujú moderné obrazy populárnych skupín Queen, The Beatles, hudobných nástrojov a iných motívov s hudobnou tematikou, žiackym projektom doplňujúcim estetiku učebne. Aj stoličky sme usporiadali netradične, aby žiaci nadobudli pocit, že sú na koncerte, školské lavice z učebne zmizli. Tak, ako tvrdí riaditeľ školy, na hudobnej žiaci budú spievať, hrať na hudobné nástroje, tancovať a počúvať. Ide o to, aby hudobná bola skutočne výchovou a nie iba teoretickým výkladom. Žiaci si majú oddýchnuť od ostatných vyučovacích predmetov, zrelaxovať a muzikou zresetovať hlavy.  Pri skupinovej práci žiaci sedia na zemi, pričom využívajú tzv. podsedáky, prípadne relaxujú pri hudbe v populárnych tulivakoch. Na hodinách využívame nové nástroje, ktoré sú taktiež súčasťou triedy – keyboard, gitara, obľúbené bobo tuby, bongá i sadu jednoduchých nástrojov. Žiaci sa doteraz predviedli na javisku v rámci triednych besiedok počas hodín HV, no uskutočnila sa tu aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, či divadelné predstavenie Zlatá rybka počas Noci s Andersenom. Už malo premiéru aj naše “školské kino”, ktoré prinieslo zážitok premietaním filmu Bohemian Rhapsody vo večerných hodinách dňa 25.4.2019. Film ocenený Oscarom za hlavnú mužskú rolu Ramiho Maleka za stvárnenie legendárneho speváka a frontmana skupiny Queen. Takéto prezentovanie sa na javisku nám prináša oveľa slávnostnejšie a predovšetkým kultúrnejšie prostredie pre účinkujúcich a samozrejme aj pre divákov. Poďakovanie za realizáciu patrí všetkým, ktorí sa na tejto veľkej premene podieľali, najmä pánovi riaditeľovi za výborný nápad, pánovi Radovanovi Kováčovi za zrealizovanie tejto myšlienky, pánom školníkom, pani učiteľke Kultanovej, nášmu šikovnému IT – čkárovi Dominikovi, pani Mrekajovej za oponu a ďalším. Ďakujeme! O.Š. (Informujeme, že v učebni sa nerealizovali žiadne stavebné úpravy, nebetónovalo sa, nebúrali sa priečky, neprerábali  elektrické rozvody a financovanie išlo z rozpočtu školy.)