Keď slovo padne na úrodnú pôdu

Žiačky 8.C triedy v pondelok 29.4 zorganizovali podpisovú akciu na pomoc nespravodlivo väznených. Pridali sa tak k miliónom ľudí z celého sveta, ktorí spoločne vytvárajú Krajinu ľudskosti, priestor, v ktorom sú ľudské práva garantované všetkým ľuďom. Táto akcia bola pokračovaním prednášky, ktorú absolvovala celá trieda v spolupráci s Amnesty International. Táto organizácia sleduje „prípady ľudí, ktorí sú prenasledovaní, nespravodlivo väznení alebo v priamom ohrození života. Petície, orgentné akcie a tlak na predstaviteľov vlád vedú k zlepšeniu ich podmienok. Môžeme iniciovať vyšetrovanie v prípadoch, ktoré miestne úrady doteraz ignorovali. Výnimkou nnie sú ani situácie, keď daná krajina začne na náš podnet problém riešiť systematicky a jeden prípad tak ovplyvní tisíce ďalších“. (www.amnesty.sk)

Naša škola sa tak stáva miestom, v ktorom venujeme pozornosť nielen teoretickému vzdelávaniu ale orientujeme sa na aktuálne dianie v spoločnosti. Táto aktivita, ktorú iniciovali žiačky po skončení prednášky, poskytla učiteľkám neopakovateľnú spätnú väzbu. Samotný záujem žiakov je odrazom toho, že ak slovo padne na úrodnú pôdu, dokáže u detí vzbudiť empatiu a rozvíjať sociálne cítenie.

Mgr. Ľudmila Heľová