Výlet smerom k Bratislave

Dnes to bola sláva, ide sa smer Blava. Cestou krátke zastavenie, v Modre Štúra navštívenie. Posielame pozdrav z Devína, nad sútokom Moravy a Dunaja sa vypína. A teraz cesta Starým Mestom začína, od Hradu do Dómu sv. Martina. Cestou k Národnému divadlu na nás niekto čumil, a čuduj sa svete, bol to Čumil. Samozrejme cestou späť uhasili sme nákupný smäd. V autobuse uz dávame si pohov, s radosťou vraciame sa domov.