Zdobenie dreveného prístrešku žiakmi ŠKD

Krásne teplé počasie prinieslo do našej školy dobrú náladu a chuť neustále niečo zdokonaľovať. Prebiehajúce práce na úprave exteriéru školy nás priviedlo k nápadu vyzdobiť drevený prístrešok  v areáli ihriska s umelou trávou. Posedenie v ňom spríjemňujú poletujúce motýle, jarné kvietky, srdiečka a veľký strom s veselým, farebným lístím. Deti 3,4 a 5 ročníka ktorí navštevujú ŠKD sa úžasné pri práci zabávali a mohli si vyskúšať prácu sprejerov, a to bez toho aby im hrozil za to trest. Ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi, že súhlasil s touto aktivitou. Dúfame, že sme potešili oko každého žiaka a možno aj okoloidúcich ľudí.   Foto a text: Anna Zajacová – vychovávateľka Škd