Ruské kolo

Ruské slovo je jazyková súťaž určená pre žiakov, ktorí sa učia na základnej škole ako druhý cudzí jazyk – ruský jazyk. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o tento slovanský jazyk a o ruskú kultúru.

Súťaží sa v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby ( poézia, próza, spev jednotlivci i kolektívy) v ruskom jazyku a je určená tak pre žiakov ZŠ, ako  aj pre žiakov stredných a vysokých škôl. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú tejto súťaže, pretože môžu ukázať svoj talent, svoje schopnosti používať ruský jazyk v umeleckom diele či ľudovej piesni a naozaj sa im darí.

Dňa 24.01.2023 sa konalo krajské kolo už 17. ročníka tejto súťaže na Bilingválnom gymnáziu v Rajci. V tomto školskom roku je Ruské slovo tématicky zamerané na Svet prírody. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy Martin Gažo ( 6.B), Katka Hvolková (6.D) a Tania Škoríková ( 6.B).

Našu školu reprezentovali v speve ruskej ľudovej piesni v kategórii jednotlivci i v kategórii kolektív. Pod vedením p. učiteliek Mgr. E. Palicovej a Mgr. M. Jurčovej získali krásne  umiestnenie:

Martin Gažo – 1.miesto a postup do celoslovenského kola v Košiciach

  1. Hvolková a T. Škoríková – 2. miesto

               G R A T U L U J E M E !