3.A súčasť medzinárodného podujatia

Žiaci 3.A triedy sa 18.10.2022 aj so svojimi rodičmi zúčastnili krásneho modlitbového podujatia – „ Milión detí sa modlí ruženec“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Farského úradu sv. Jakuba v našom meste.

Týmto spôsobom sme sa pripojili k tisíckam detí ( a možno i k tomu miliónu ) na celom svete k prosbám za pokoj a mier vo svete, ako i za dobré medziľudské vzťahy. Všetci pociťujeme , že žijeme v ťažkých, neistých časoch. Ledva sme sa „ otriasli“ z megapandémie  a doľahol na nás vojnový konflikt na Ukrajine,  ako i obavy z energetickej krízy. Určite je za čo prosiť, minimálne o zázrak k dobru v každom z nás. Dovolím si pripomenúť slová veľkého svätca, pátra Pia: „ Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“  Dúfam, že aj deti z mojej triedy k tomu aspoň trochu prispeli.

Tr. uč. J. Michelová