Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Ako už býva zvykom na našej škole, aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu Medzinárodný deň školských knižníc. Témou 15. ročníka bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Žiaci 8. A triedy mali tento deň  špeciálny program. Na pozvanie pani riaditeľky Gymnázia v Kysuckom Novom Meste Mgr. Janky Pieronovej a pani učiteľky Mgr. Renátky Javoríkovej sme strávili krásne popoludnie práve tam. Žiaci gymnázia mali pripravené aktivity spojené s Jozefom Gregorom Tajovským, jeho životom a dielami. Organizácia bola výborná. Po príchode sa žiaci rozdelili do piatich skupín, dostali sprievodcu a hor sa na získavanie nových informácií. Žiaci navštívili 5 stanovíšť. Ako prvé absolvovali hru, kde museli uhádnuť aké bylinky a nástroje sú na stole. V druhej triede nás čakala tichá pošta, kde boli pripravené dosť ťažké vety a deti si ich museli pošepkať do ucha. Naozaj sme sa na konci zasmiali, keď sme počuli originál vety a potom tú, čo si žiaci šepkali J Tretie stanovisko bol vedomostný kvíz, kde bola pripravená veľmi zaujímavá prezentácia o živote J. G. Tajovského. Štvrté stanovisko boli diela ako napríklad Mamka Pôstková, Statky zmätky, Maco Mlieč a deti mali priradiť ukážky diel k názvom. Boli veľmi šikovní a pekne pracovali. Ako posledné sme absolvovali diktát, kde sme si aj trocha zašportovali. Ďakujem všetkým za krásne prežitý deň a dúfam, že naši žiaci si odniesli nové informácie a spoznali život a diela    nášho známeho spisovateľa J. G. Tajovského J

Mgr. Tatiana Chupáčová

Ráno 28. októbra o 7:50 sa celá naša trieda 8. A s pani učiteľkou Chupáčovou stretla pri Bille. Keď sme sa všetci stretli, vybrali sme sa do gymnázia v KNM. Vnútri nás milo privítala pani učiteľka s pani riaditeľkou a šli sme do triedy, kde boli ešte žiaci zo ZŠ Suľkov. Rozdelili sme sa do piatich skupín a každú skupinu čakalo 5 stanovíšť. Bolo to  nie len zábavné, ale aj poučné, pretože sme sa dozvedeli viac o J. G. Tajovskom. Ďakujeme za pekný deň a veľká vďaka patrí pani učiteľke Chupáčovej, že nás ako triedu vybrala.

Sofia Karasová, 8. A