Medzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový týždeň(28.10.2019) sme sa s nadšením zapojili do podujatia Medzinárodný deň školských knižníc, ktorého 15. ročník bol venovaný významnému slovenskému realistickému spisovateľovi Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Tento rok si totiž pripomíname 145 rokov od jeho narodenia.

Do akcie sa zapojili žiaci 6.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.B a 9.C triedy pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry (Mgr. Svrčkovej, Mgr. Chupačovej, Mgr. Mojtovej, PaedDr. Ševčíkovej, Mgr. Štefankovej a Mgr. Čamajovej).

Deti pracovali v skupinkách, pričom využili rôznorodé aktivity, naplno rozvíjali svoju fantáziu, kreativitu a použili ilustrátorské zručnosti. Výsledkom sú krásne projektové práce, ktoré si môžete pozrieť vystavené v priestoroch školy.

Možno nás ich práce inšpirujú k návšteve knižnice a k prečítaniu niektorých  Tajovského diel. Ich myšlienky sú aktuálne aj v dnešnom svete, mnohí z nás sa v nich môžeme nájsť.