Týždeň ovocia a zeleniny v Škd

Výstavku veselých tekvičiek, v tomto týždni doplnila výstavka ovocia a zeleniny. V ŠKD sme s deťmi robili aktivity na túto tému. Najskôr sme spoznali jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, známe aj menej známe. Využili sme názorné ukážky alebo ukážky pomocou interaktívnej tabule.

Tento rok nás prekvapilo to, že deti majú čoraz väčší problém pomenovať aj bežné druhy zeleniny (napríklad karfiol, cibuľa). Úsmevná príhoda, ktorá to dokazuje : Poslali sme jedno dievčatko, aby nám donieslo cibuľu. Prišla a hovorí: „Nevedela som, ktoré to je, tak som doniesla toto “ (v ruke držala cesnak) J.  Sme radi, že aj vďaka nám, si deti doplnili svoje vedomosti.

Po teoretickej časti boli pre deti pripravené viaceré úlohy na interaktívnej tabuli, kde si hravou formou mohli krúžkovať, vyfarbovať ovocie a zeleninu, triediť, či priraďovať, kde jednotlivé druhy rastú (v zemi, na kríku, na strome).

Na záver týždňa sme robili ochutnávku so zaviazanými očami, kde mohli deti ochutnať aj zázvor, cesnak, cibuľu či kyslý citrón J . To boli ich obľúbené chute, kde sme sa najviac nasmiali. Na spestrenie sme sa hrali aj so strukovinami hru „Popoluška“ kde sme súťažne museli roztriediť zmiešané strukoviny do misiek.

Veríme, že táto zážitková a hravá forma získavania vedomostí deti bavila, a že si odniesli aj nejaké tie vedomosti 🙂