Ruské slovo 2019

Dňa 28.02.2020 sa v Košiciach uskutočnil 14. ročník celoslovenského kola súťaže Ruské slovo. Zúčastnili sa ho aj žiačky našej školy Vivien Padychová, Svetlana Kormanová, Radka Kotrčová a Lucia Hladová zo 6. B triedy. Tieto obsadili na krajskom kole v Žiline 1. miesto v II. kategórii ( 5. – 7. ročník) Spev – Kolektívy a postúpili do celoslovenského kola. Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a môžeme povedať, že sme boli milo prekvapené jeho veľkoleposťou. Súťaž prebiehala v známom košickom Kulturparku. Súťažilo 150 študentov z 57 rôznych vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. Tento ročník bol venovaný 75. výročiu víťazstva v II. svetovej vojne 1945 -2020 – Vďaka za mier! Naše dievčatá nesklamali ani na teraz. Svojou piesňou „ Nech navždy bude Slnko“ a kreatívnou choreografiou upútali pozornosť nielen divákov, ale aj poroty. Vybojovali si pekné 2. miesto. Porota ich ocenila diplomom a darčekom. Dostali dokonca ponuku vystúpiť aj na festivale Ruskej piesne v Ružomberku. Celoslovenské kolo tejto súťaže bolo ukončené slávnostným galakoncertom. Po skončení súťaže, naše dievčatá, plné nových zážitkov a radosti z úspechu, si ešte pozreli centrum Košíc. Ďakujeme p. učiteľke O. Štefankovej za skvelú prípravu na súťaž, p. učiteľke E. Palicovej za prihlásenie i sprevádzanie na obidve kolá súťaže. Ďakujem – patrí tiež p. učiteľke M. Kormanovej a p. Kotrčovej, ktoré boli dievčatám skvelou oporou na súťaži v Košiciach, pomáhali a sprevádzali ich.