Čitateľská gramotnosť

Posledný deň jarných prázdnin p. učiteľky využili kreatívnejšie ako  4 predchádzajúce dni. Jarné upratovanie s radosťou vypustili z hlavy a tešili sa do školy. A keďže prvý februárový deň začali vzdelávaním (SmartBooks), tak aj posledný nechceli túto tradíciu porušiť.  Témou bola v médiách často spomínaná čitateľská gramotnosť, s ktorou bojujú nielen deti, ale aj dospelí. Odborník na túto problematiku, p. Hudjič, pútavým spôsobom viedol seminár, ktorý sa niesol v duchu myšlienky, že lepšie čítať znamená aj  lepšie sa učiť. Po krátkej teórii sme sa vrhli na praktickú časť, v ktorej sme pracovali s textami vhodnými pre našich žiakov, čo nás prinútilo vrátiť sa mysľou do našich mladších čias. Niektoré aktivity už využívame, iné nás zaujali natoľko, že ich chceme aplikovať nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj v ostatných predmetoch a školskom klube.

Naše poďakovanie patrí p. Hudjičovi, že to  s tým „babincom (21 učiteliek)“ vydržal 8 hodín.

A na záver jeden motivačný citát, po ktorom možno vypnete TV, odložíte mobil a siahnete po knihe: „ Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba jeden.“     

Mgr. Slavka Svrčková