Záchrana obojživelníkov

A je tu opäť-JAR-obdobie, ktoré prináša novú silu, všetko v prírode ožíva a teší sa z teplého slniečka. Nie je tomu inak ani pri živočíchoch. Žiaci ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste sa opäť zapojili do super akcie a pomáhali prenášať vzácne jedince ropuchy bradavičnatej v lokalite Horný Vadičov – Hájnice. Tieto jedince každoročne migrujú práve v čase párenia z blízkej Ľadonhory, kde prečkajú celú zimu. Odtiaľ na jar putujú do priehrady, ktorá je súčasťou tejto lokality a poskytuje im vhodné podmienky na párenie ,  nakladenie vajíčok a vývin mladých jedincov. Veľkou prekážkou je však cesta, po ktorej chodia autá a ohrozujú život týchto obojživelníkov. A práve preto naše deti každoročne  ochotne a radi pomáhajú  týmto živočíchom v spolupráci s ochranármi z CHKO KYSUCE. Spolu s p. Petrom  Drengubiakom, ochranárkou Zuzkou Vaclavovou a tiež p. Evkou  Pietorovou prebieha táto akcia vlastne podľa potreby v mesiacoch marec až apríl už niekoľko rokov.  Je to úžasné a naši žiaci sú nadšení, že môžu pomôcť aj takýmto spôsobom , už aj tak dosť zničenej a zdevastovanej  prírode. Preniesli a zachránili množstvo žiab- prenášali buď samotných samčekov  alebo páriace sa jedince. Dozvedeli sa, ako možno rozlíšiť samčekov od samičiek a to nielen podľa veľkosti, ale aj iných znakov. V hornom jazierku zasa mali možnosť pozorovať  ďalšieho zo zástupcov obojživelníkov – skokana  hnedého, ktorý už svoje vajíčka nakládol, ale pre nedostatok vody bolo potrebné niektoré vajíčka preniesť ďalej do vody malého rybníka, aby sa tak zabránilo ich úhynu. P. Drengubiak im ochotne vysvetlil a porozprával zaujímavosti nielen o obojživelníkoch, ale aj ďalších živočíchoch ako napr. rosničke zelenej, vydre riečnej, vlkoch a pod. Zuzka im zasa vysvetlila a porozprávala zaujímavosti o rastlinách typických pre oblasť Kysúc, v tejto lokalite je to určite aj borievka obyčajná, ktorej bohužiaľ neustále v našej prírode ubúda.  Táto akcia bola jednou z prvých počas tejto jari, nasledujúce týždne bude pokračovať migrovanie žiab a tiež aj aktivity našich žiakov. Nielen cez víkend, ale aj po vyučovaní nabehnú žiaci, aby do večera pomáhali našim žabkám.  Naša príroda si zaslúži citlivé zaobchádzanie, pretože naše zdevastované a zdecimované lesy, zničené  lúky ,znečistené vody, vyrúbané ovocné sady ,  ktoré sú tiež domovom mnohých živočíchov,  doslova a do písmena volajú o pomoc. ,,Zostane niečo pre budúce generácie ?“ Zamyslime sa všetci…

Vyučujúca biológie Jana Vaňková