Aj tento rok ÚSPECHY v DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  sa aj v tomto školskom roku (2021/2022) konala online formou.

OKRESNÉ KOLO  sa uskutočnilo dňa 9.2. 2022. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov :

Tobias Macek, Lukáš Paľuch, Nina Čížová, Michal Škulec, Ivan Martiška , Dominik Šalát, Ema Buganová a Júlia Várošová. Napriek náročnosti úloh, aj  tento rok sme dosiahli pekné výsledky :

Ivan Martiška (8.B, kategória D)  –  1. miesto

       Lukáš Paľuch   (6.B, kategória F) –  2.miesto              

      Michal Škulec (7 .C, kategória E)  –  3. Miesto

       Nina Čížová (7.B, kategória E)   –     4.miesto

       Ema Buganová (9.C, kategória C)  – 4.miesto

       Dominik Šalát (8.C, kategória D)  – 5. miesto.

Všetci žiaci  boli úspešní riešitelia.

      Ivan Martiška  postúpil do KRAJSKÉHO

        KOLA  ( uskutočnilo sa  22.3. 2022)

       ,  kde aj tento rok  ako  jediný žiak z KNM i okresu

       KNM získal    „medailové“   umiestnenie.

       Získal 2. miesto ( pre porovnanie J : Ivko získal  81,6    bodov a súťažiaci, ktorý sa umiestnil na prvej priečke,  dosiahol  83 bodov , t.j  Ivkovi chýbalo  1,4 b   do 1. miesta!)Krásny výsledok.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu triedy, školy, mesta i okresu. 

 Mgr. Monika Mojtová, vedúca PK DEJ-OBN