Piataci v knižnici

Po prebratí tematického celku rozprávky sme sa vybrali na návštevu do mestskej knižnice v KNM so
žiakmi 5.B triedy. Prednáška o autorskej rozprávke bola veľmi zaujímavá a deti sa s nadšením zapájali
do diskusie. Oboznámili sa s druhmi a typmi rozprávok, zberateľmi rozprávok a v rámci témy svetová
autorská rozprávka aj s Andersenom, Oscarom Wildom, De Saint Exupérym, Tolkienom či J. K.
Rowlingovou. Na konci ich čakal kvíz plný zaujímavých otázok. Boli rozdelení na 2 družstvá – dievčatá
a chlapci. Ďakujeme za pútavú prednášku a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Tatiana Chupáčová