Projektový deň štvrtákov „ Jeden deň spisovateľom – jeden deň ilustrátorom“

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Marec – mesiac knihy –  bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu i ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú až  k svojej elektronickej podobe. Nie je dôležitá jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť i pre jednotlivca. Aj štvrtáci na našej škole si pripomenuli tento mesiac projektovým dňom – Jeden deň spisovateľom, jeden deň ilustrátorom. Úlohou žiakov, ktorí pracovali v skupinkách, bolo vytvoriť príbeh alebo báseň. V ďalšej časti k svojej tvorbe nakreslili vhodnú ilustráciu. Žiaci písali najčastejšie o stratených zvieratkách, ale jedna skupina sa rozhodla pre báseň a tá sa im naozaj vydarila, veď posúďte  sami!

Luxusné autá

Autá sú veľmi pekné, BMW je krásne čierne.

Trabanty sú staré mega, každý deň je vyššia cena.

Volkswagen zas pekný je, oco ho už kupuje.

Lamborghini máme radi, v rýchlosti sa ihneď stratí.

Bugatti mám veľký záujem ,kto mi ho dá , tomu ďakujem.

Porsche sa radšej boj, až neprejdeš na výmoľ.

V Mustangu sme sedeli, nikto nám to neverí.

Jaguár je super značka, toto auto však nie je zdarma.

Mercedes je pekné fáro, kúpi si ho iba čávo.

O Suzuki ani nehovorím, stal sa zázrakom Božím.

Audi má pekný interiér, stal sa z neho ateliér.

Pekné auto je i Lexus, interiér je riadny  luxus.

 

Autori básne  sú žiaci 4.A triedy: M. Veselka, M. Minár, M. Frišo, možno budúci spisovatelia.

Tr.uč.4. A PaedDr. Jarmila Michelová