Spoločná aktivitka so ZŠ Lesní v centre Ursus

3.októbra 2023 sa trieda 4.A zúčastnila v rámci cezhraničnej spolupráce zážitkovo-poznávacích aktivít, ktoré pre nás pripravila partnerská škola ZŠ Lesní v Jablunkove. Naša cesta sa začala o 05:45 hod. ráno na železničnej stanici v Kysuckom Novom Meste. Pred pol ôsmou sme vystúpili v Návsí, kde na nás čakal autobus i s kamarátmi a dvoma pedagogičkami zo ZŠ Lesní. Cieľ našej cesty bola Dolní Lomná so zážitkovo-poznávacím centrom Ursus. Tu žiaci pracovali v skupinách. Jedna v záhrade, kde na paneloch v zmiešaných slovensko-českých hľadali odpovede z pripravených otázok. Druhá sledovala krátke videá na 1.poschodí centra. Videá boli venované rôznym druhom hmyzu. V ďalšej časti žiaci vytvárali z papiera motýle a v praktickej časti chytali a pozorovali hmyz na lúke. Na záver si žiaci zakúpili drobnosti na pamiatku. Po obede v školskej jedálni Lesní sme sa rozlúčili s partnerskou školou a naše kroky viedli na železničnú stanicu. Príjemne unavení, ale bohatší o vedomosti a zážitky sme sa tešili na návrat na stanicu v Kysuckom Novom Meste, kde si nás o 16-tej vyzdvihli rodičia.